Werk&Mantelzorg

Gemeente Breda

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 31 mei 2016

De gemeente Breda is, wat inwonersaantal betreft, de negende stad van het land. Bij gemeente Breda start het denken en handelen vanuit de opgaven in de stad en de regio, daarin zijn we één organisatie. Mankracht en middelen worden flexibel ingezet naar gelang de opgaven. Sleutelbegrippen zijn modern werkgeverschap en ondernemend werknemerschap. Er werken 1500 mensen bij gemeente Breda.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er zijn berichten geplaatst over het thema op het interne sociale netwerk (PIP: People Inspire People). Zie onderaan pagina de bijlagen.
 • Er zijn digitale en geprinte flyers verspeid (via PIP). Daarin zijn praktijkverhalen opgenomen van medewerkers die met behulp van de bestaande regelingen een voor hen en de organisatie werkbare oplossing hebben gerealiseerd waardoor er weer een goede balans is tussen werk en privé.
 • Er is in 2015 een themabijeenkomst gehouden met en voor medewerkers.
 • In de digitale informatiebalie op PIP is/wordt  naast  informatie over de regelingen binnen de gemeente Breda een pdf van de flyer opgenomen alsmede een verwijzing naar de websites van MEZZO en Overheid.nl.
 • Er is een Community mantelzorg aangemaakt op PIP. Deze community biedt een platform voor de medewerkers  om ervaringen uit te wisselen, vragen  te stellen, discussies aan te gaan en mededelingen te plaatsen.
 • De flyer mantelzorg wordt toegevoegd aan de informatiesetjes voor nieuwe medewerkers. Zie bijlage.
 • Poster bij koffiecorners met verwijzing naar de Digitale balie en PIP voor meer informatie. Zie bijlage.
 • Er worden activiteiten georganiseerd rond de Dag van de mantelzorg op 10 november. De aankondiging van deze dag is al opgenomen op de activiteitenkalender van PIP.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • OR  en GO zijn geïnformeerd over het onderwerp “Mantelzorgvriendelijke organisatie”.
 • Het thema wordt besproken in het jaargesprek leidinggevende met de medewerker. In het zogenaamde ‘formulier jaargesprekken’ moet worden aangegeven dat dit thema, naast andere relevante onderwerpen, ook aan de orde is geweest.
 • Het thema wordt geagendeerd binnen de overleggen van de  Managementteams.
 • In de workshop voor leidinggevenden over “frequent verzuim” is het thema reeds opgenomen.
 • Het thema wordt opgenomen in diverse interne opleidingen (Your Goals) voor het leidinggevend segment.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijdenregeling, waarbij een bepaald aantal uren op jaarbasis moet worden gewerkt. Er is veel ruimte als het gaat om het moment waarop, en de plek waar, deze gewerkt worden.
 • Koop/verkoop van verlofuren
 • Thuiswerken
 • (tijdelijke) aanpassing arbeidsduur
 • Combinaties van diverse verlofvormen
 • Leidinggevende zoekt samen met medewerker naar maatwerkoplossingen

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Het thema “mantelzorg” is besproken met  leidinggevenden in managementteams met de afspraak hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden.
 • In de communicatie wordt gestreefd naar bewustwording van de medewerker dat hij zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om een disbalans tussen werk en privé bij de leidinggevende aan te geven zodat er tijdig naar een werkbare oplossing kan worden gezocht.
 • In het formulier jaargesprekken is de vraag “hoe is de balans werk/privé”  opgenomen zodat dit thema structureel onderdeel uitmaakt van de jaargesprekken.
 • Een nieuwe medewerker wordt in het arbeidsvoorwaardengesprek gewezen op mogelijkheden die de organisatie biedt indien sprake is van een zorgsituatie. Tevens wordt de flyer over mantelzorg uitgereikt.
 • Met de eerder genoemde community mantelzorg op ons sociale netwerk PIP is een permanent platform gecreëerd voor de medewerkers  om ervaringen uit te wisselen, vragen  te stellen, discussies aan te gaan en mededelingen te plaatsen.
 • Door jaarlijks aandacht te besteden aan de Dag van de mantelzorg’ en het organiseren van activiteiten rondom deze dag.
 • Doordat het item “Mantelzorg” is opgenomen in de digitale informatiebalie is de informatie voor alle medewerkers altijd beschikbaar en actueel.

Externe activiteiten die uiting hebben gegeven aan voorbeeldfunctie /voortrekkersrol:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Nanne, beleidsadviseur (rechtspositie), mail: mj.nanne@breda.nl

flyer mantelzorg Breda

poster mantelzorg Breda

persbericht Erkenning

Gemeente Breda is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties