Werk&Mantelzorg

Gemeente Buren

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 4 januari 2016

De gemeente Buren is een zelfstandige gemeente in de Betuwe met ruim 26.000 inwoners. Buren wil hoe dan ook de beste dienstverlener voor klanten zijn. Onze missie daarbij is: Buren, zó voor elkaar. Dat is zichtbaar in excellente dienstverlening, nauwe samenwerking met (externe) partners en een compacte en efficiënte organisatie.

Bij de gemeente Buren zijn 150 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging, te weten het gemeentehuis Maurik.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een poll uitgevoerd onder medewerkers ter inventarisatie: wie mantelzorgers zijn/worden. (Resultaat: 60 beantwoord, 44% is mantelzorger, 12% verleent soms zorg, een groep verwacht het nog te gaan doen.)
 • Deze poll is ingezet niet alleen ter verzameling van informatie, maar ook als een middel om bewustwoording over mantelzorg in de organisatie op gang te brengen.
 • Als de Erkenning er is, wordt op intranet informatie gegeven. Jaarlijks besteden wij op en rond de dag van de Mantelzorg voor extra aandacht aan dit onderwerp om bewustwording te bevorderen. Te denken valt  aan posters ophangen, interview met mantelzorgende collega publiceren e.d.
 • In de week van de Erkenning (eerste week januari 2016) wordt een artikel op intranet geplaatst over de Erkenning en over mantelzorg in het algemeen (wat is mantelzorg, wat is de top tien meest gemaakte afspraken, via welke linken kunnen medewerkers meer informatie vinden etc.).
 • Jaarlijks aandacht rond de dag van de mantelzorg om bewustwording over mantelzorg te bevorderen. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Onder leidinggevenden (afdelingshoofden) is een interviewronde gehouden: Weten de leidinggevenden wie van hun medewerkers mantelzorgers zijn? Welke mogelijkheden worden voor hen  ingezet? De gesprekken waren ook bedoeld om de bewustwording rond het thema te bevorderen.
 • Tijdens prestatiegesprekken is er ruimte om mantelzorg te bespreken, als medewerkers daar behoefte aan hebben. De ruimte betreft het onderwerp “Werk- Privé”. Daarin wordt expliciet gevraagd naar privéomstandigheden die invloed hebben op de medewerker en het werk, zoals mantelzorg.
 • Medewerkers onderling spreken daar open over  – ook binnen hun eigen team – en er worden onderling oplossingen gevonden (zelf werktijden regelen, taken verdelen e.d.) 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In de CAO zijn formele verlofregelingen waarvan medewerkers gebruik kunnen maken.
 • Locatie-onafhankelijk werken is ingevoerd, dus thuiswerken of flexibel werken is heel makkelijk.
 • In overleg met mantelzorgers wordt, indien nodig, gekeken naar maatwerkoplossingen.
 • Minder werken is mogelijk.
 • Het team P&O is bezig met een jaarkalender waarop en met een duidelijker overzicht voor de regelingen. Het item ‘Mantelzorg’ wordt toegevoegd met daarin verwijzingen naar bestaande regelingen en mogelijkheden betreffende mantelzorg. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • In het prestatiegesprek (onderdeel van gesprekscyclus)  is het onderwerp mantelzorg  opgenomen bij het onderdeel “werk en privé”/privéomstandigheden.
 • Vlak na de uitreiking van de erkenning tijdens de nieuwjaarbijeenkomst, wordt een artikel over mantelzorg gepubliceerd (zie ook hierboven).
 • Leidinggevenden vragen gericht naar mantelzorg tijdens het prestatiegesprek: wie is mantelzorger en hoeveel belasting wordt ervaren.  Daarnaast bespreken medewerkers dit met hun leidinggevende als het actueel is en wanneer zij werk(tijden) moeten aanpassen  of andere maatregelen moeten nemen om te kunnen mantelzorgen.
 • Mantelzorg is een onderwerp binnen het duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
 • Jaarlijks aandacht voor werk en mantelzorg op de dag van de mantelzorg: extern en ook intern.
 • Met leidinggevenden is de checklist met de mogelijke  maatwerkafspraken binnen de organisatie nagelopen om te checken welke  maatregelen benut worden. Er wordt vaak en veel gebruik gemaakt van verschillende regelingen en mogelijkheden. Met mantelzorgers en hun leidinggevenden  is regelmatig contact om te bespreken wat nodig is en hoe het gaat.
 • Er is een goed balans tussen zakelijk kijken naar werken/verplichtingen en ondersteuning/verlof;  het vertrouwen en elkaar tegemoet willen komen is wederzijds.
 • Er is een  verandering gaande; van cultuur van ‘alles weggeven/oplossingen aandragen’ naar zakelijker het gesprek aangaan. In gesprekken met mantelzorgende medewerkers wordt gekeken naar maatwerk en niet direct uitgegaan van standaard oplossingen.
 • Er is een voornemen vanuit P&O om vast te leggen dat bij complexe gevallen altijd overleg is  tussen leidinggevende en P&O (na goedkeuring van MT wordt het formeel beleid).

 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Bakker (medewerker P&O) via abakker@buren.nl.

Gemeente Buren is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties