Werk&Mantelzorg

Gemeente Dalfsen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 november 2017

De visie van de gemeente Dalfsen is kort maar krachtig: ‘Wij willen een wendbare organisatie zijn’. In de ogen van de gemeente is dit een organisatie die snel kan inspelen op een veranderende omgeving waarbij talenten optimaal benut worden. Er werken circa 300 mensen bij de gemeente.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet en Sharepoint
 • Actie op de dag van de Mantelzorg 2016
 • Nota geschreven Werk & Mantelzorg, beschikbaar gemaakt op intranet (over o.a. verlofregelingen)
 • Er ligt een initiatief voor een PR-campagne Sociaal Domein waarin het thema (Werk &) Mantelzorg ook behandeld gaat worden.
 • De directie en het College zijn geïnformeerd over het voornemen on de Erkenning Werk&Mantelzorg aan te vragen en welke acties daarvoor nodig zijn.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De werk-privé balans wordt besproken in het functioneringsgesprek tussen eenheidsmanager en medewerker.
 • Medewerker kan zelf ‘Goed Gepraat’ gesprekken inplannen met eenheidsmanager (of met een collega) en zelf de gespreksonderwerpen bepalen. Ook de frequentie van deze gesprekken is te bepalen door de medewerker zelf.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De gemeente Dalfsen wil een wendbare organisatie zijn waarin maatwerkoplossingen centraal staan, zo ook voor de medewerker. Daarom heeft de gemeente een breed aanbod aan HR/P&O mogelijkheden tot haar beschikking. Zo bestaat er voor de werkende mantelzorger de mogelijkheid van tijdelijke aanpassingen van de contracturen, flexibele werktijden, telewerken en verlofregelingen om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te kunnen maken.
 • Alle eenheden binnen de gemeente Dalfsen zijn op de hoogte van het project Werk & Mantelzorg, aftrap/bekendmaking vond plaats op 10 november 2016 (Dag van de Mantelzorg).
 • Er is aandacht voor (standaard) verlofregelingen, maatwerkoplossingen en zorgverlof om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te kunnen maken. Hierbij is te denken aan:
  – Het aanbieden van informatie over verlofregelingen op Sharepoint/Intranet.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg bespreekbaar maken tijdens functioneringsgesprekken. Indien van toepassing wordt tussen de eenheidsmanager en medewerker besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anne Middelkamp – Kruiper, HR adviseur, mail: a.middelkamp@dalfsen.nl.

www.dalfsen.nl

Gemeente Dalfsen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties