Werk&Mantelzorg

Gemeente Dinkelland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 november 2011

Gemeente Dinkelland bestaat uit drie organisaties, het Gemeentehuis in Denekamp, het zwembad en de buitendienst. Binnen de organisatie zijn 240 medewerkers.

Mantelzorg en arbeid is één van de actiepunten van het beleid mantelzorgondersteuning van de gemeente Dinkelland. Zowel op politiek als bestuurlijk niveau wordt hieraan prioriteit gegeven. De gemeente Dinkelland heeft haar personeelsbeleid daarom mantelzorgvriendelijk ingericht. Voor de werkende mantelzorgers in onze organisatie is dit erg belangrijk. Wij hopen dat wij voor andere werkgevers binnen de gemeentegrens een goed voorbeeld zijn en dat wij ze kunnen aansporen tot het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.’

Om de medewerkers bewust te maken van het thema is er: 

 • Campagne gevoerd voor Werk en Mantelzorg, managers hebben in teams een presentatie gehouden.
 • Er is mail verstuurd met informatie over de combinatie werk en mantelzorg.
 • Presentatie over Werk en Mantelzorg binnen Directieteam en Managementteam.
 • Onderzoek/nulmeting binnen gemeente Dinkelland met uitzondering van de Brandweer.
 • Terugkoppeling onderzoeksresultaten van de nulmeting bij DT en MT.
 • Nieuwsbrief Mantelzorg naar alle werknemers met daarin verwerkt de onderzoeksresultaten (samengevat) en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
 • Mantelzorggids gemeente Dinkelland is verspreid onder alle werknemers gemeente Dinkelland.
 • Lunchbijeenkomst voor werkende mantelzorgers binnen gemeente (dec 2011)
 • Spreekuur voor mantelzorgers op gemeentehuis in Denekamp, uitvoering SIZT
 • Aanbieden van de cursus “De kunst van het zorgen en loslaten” als onderdeel van het opleidingsaanbod binnen de gemeente.

 

De gemeente zet de volgende stappen om het thema te borgen?

Er komt in december 2011 een einddocument dat basisonderdeel is in het personeelsbeleid. Hierin staat: 

 • Wat de gemeente Dinkelland onder mantelzorg verstaat.
 • Hoe gaat de gemeente Dinkelland met mantelzorg om vanuit werknemer en werkgever.
 • Er staan ondersteuningsmogelijkheden  en mogelijke maatwerkoplossingen beschreven . Hierin is te denken aan bijvoorbeeld: mantelzorggids op intranet, lidmaatschap Mezzo, aandacht dag van de mantelzorg, functioneringsgesprek, mantelzorg opnemen in nieuwkomerpakket enz ). Middels dit einddocument is voortgang en borging van het thema werk en mantelzorg op lange termijn gewaarborgd binnen de gemeente Dinkelland.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl