Werk&Mantelzorg

Gemeente Dongeradeel

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 december 2014

Bij gemeente Dongeradeel werken 224 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek naar het aantal mantelzorgers binnen de organisatie en van welke regelingen zij gebruik maken.
 • Gevolgd door een onderzoek onder de mantelzorgers hoe zij de combinatie werk-mantelzorg ervaren, waarom ze wel/ niet gebruik maken van regelingen en waar ze nog behoefte aan hebben.
 • Op intranet een vaste passage over Mantelzorg en welke mogelijkheden de gemeente Dongeradeel haar werknemers biedt om mantelzorgers te ondersteunen.
 • Naar aanleiding van het onderzoek en de nieuwe intranetpagina een intranet bericht geplaatst met informatie hierover.
 • De ARBO commissie organiseert om de maand een themamaand. De maand november zal voortaan jaarlijks terug keren als Mantelzorgmaand. Tijdens de eerste themamaand wordt er vooral aandacht besteed aan bewustwording: wat is mantelzorg en wat betekent dit en welke mogelijkheden ter ondersteuning zijn er vanuit de organisatie. Dit d.m.v. posters op de prikborden en berichten op intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

• Het onderwerp Mantelzorg komt terug in de gesprekkencyclus.
• Management assistentes houden een lijst bij van mantelzorgers op de betreffende afdeling, waardoor managers constant op de hoogte zijn wie mantelzorg is en hier tijdens bilaterale overleggen op kan inspelen.
• Bespreken in werkoverleggen gebeurt alleen op verzoek van de mantelzorgers zelf -> maatwerk.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Er wordt te allen tijde samen met de leidinggevende gezocht naar de beste oplossing voor de situatie van de betreffende medewerker. Hierbij kan aan de volgende mogelijkheden gedacht worden:

 • Zorgverlof (kortdurend/ langdurend)
 • Tijdelijk minder uren werken
 • Flexibele werktijden/ werkdagen
 • Koop/ verkoop verlof
 • Thuiswerken (mits de werkzaamheden dit toelaten)
 • Verschuiving in werkzaamheden (minder belastende werkzaamheden)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Gespreksonderwerp is geborgd in de gesprekkencyclus. Hierdoor is duidelijk wie mantelzorger is of wordt en kan hij/zij laagdrempelig het gesprek met de manager aan gaan.
 • Managementassistentes registreren de mantelzorgers van de betreffende afdeling.
 • Informatieboekje voor nieuwe medewerkers aangepast met een passage over mantelzorg en welke mogelijkheden de gemeente Dongeradeel haar werknemers biedt om mantelzorgers te ondersteunen.
 • Er zal ook een passage over Mantelzorg op de gemeente website komen, zodat bedrijven en instellingen binnen de gemeente Dongeradeel bewust worden van het belang om mantelzorgers te ondersteunen.

Heeft u vragen over de aanpak van gemeente Dongeradeel, neem dan contact op met Erica Germeraad, ondersteunend beleidsmedewerker P&O, mail:gemeente@dongeradeel.nl of bel:14 0519.

Het persbericht van de gemeente Dongeradeel. 

Gemeente Dongeradeel is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties