Werk&Mantelzorg

Gemeente Dordrecht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 februari 2011. Actualisatie op 19 juni 2017.

De gemeente Dordrecht is de eerste gemeente in Nederland met een erkenning. Bij de gemeente zijn circa 700 medewerkers in dienst. De ontwikkeling van medewerkers staat bij de gemeente op de eerste plaats en is een belangrijk HR uitgangspunt.  

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Wij hebben in september 2016 een onderzoek uitgezet om in beeld te krijgen hoeveel van onze collega’s mantelzorger zijn en hoe zij de combinatie werk en mantelzorg ervaren. Daarnaast dient dit onderzoek ook om iedereen bekend te maken met mantelzorg.  
 • Wij hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor leidinggevenden om over mantelzorg in gesprek te gaan en te bespreken hoe je als leidinggevende het gesprek erover voert met je medewerkers. Ook willen wij door middel van de bijeenkomsten meer bewustwording creëren en meer begrip voor mantelzorgers.
 • Er is een handreiking samengesteld, waarin alle regelingen zijn benoemd waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken en er wordt aandacht besteed aan het belang van maatwerkoplossingen. Deze is opgenomen op ons intranet en is gemaild naar alle leidinggevenden.
 • Er is via onze interne communicatiekanalen veel berichtgeving geweest over mantelzorg.
 • Wij hebben een mantelzorgvoorstelling laten verzorgen in ons theater. Dit was voor alle medewerkers toegankelijk.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Door tijdens bijeenkomsten met leidinggevenden in gesprek te gaan over hoe je het gesprek voert met je medewerkers. Daarnaast communiceren wij ook dat het deels een verantwoordelijkheid is van de mantelzorger zelf om het gesprek erover te beginnen als hij/zij daar behoefte aan heeft.
 • Tijdens de mantelzorgvoorstelling zijn we interactief met alle aanwezigen in gesprek gegaan.
 • Tijdens personeelsgesprekken wordt het onderwerp besproken als de mantelzorger daar behoefte aan heeft.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Aanpassing takenpakket
 • Flexibele werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • Aanpassing arbeidsplaats (bv. thuiswerken)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De handreiking mantelzorg is voor iedereen toegankelijk.
 • Leidinggevenden coachen als het gaat om het voeren van het goede gesprek met medewerkers.
 • Mantelzorg als onderdeel van het thema duurzame inzetbaarheid.
 • Mantelzorg is bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
 • We streven naar een open cultuur waarin het veilig en vertrouwd voelt om over je privé situatie te spreken.
 • Jaarlijks aandacht voor thema tijdens Dag van de Mantelzorg op of rond 10 november.

Heeft u vragen over de aanpak van de Gemeente Dordrecht, neem dan contact op met: Nadia Hamham, Organisatieadviseur, mail:n.hamham@dordrecht.nl.

website gemeente Dordrecht

Persbericht uitreiking Erkenning aan 8 werkgevers

Gemeente Dordrecht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties