Werk&Mantelzorg

Gemeente Duiven

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 september 2020

1Stroom is een gemeenschappelijke regeling die is ontstaan door de ambtelijke fusie tussen gemeente Westervoort en gemeente Duiven. Onze missie is om een Veerkrachtige organisatie te zijn midden in een vitale samenleving. Vertrouwen, Aandacht en Verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk en deze waarden helpen ons om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze omgeving.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
Wij hebben onze medewerkers gevraagd of zij bekend zijn met de term Mantelzorg, of zij zelf mantelzorger zijn, hoeveel tijd zij daar aan besteden en of zij een goede balans tussen werk en privé ervaren. Naar aanleiding van die antwoorden hebben wij alle mogelijkheden voor ondersteuning vanuit 1Stroom verzameld in een notitie en de informatie uit die notitie delen we via ons intranet met alle medewerkers. Verder is onze ambitie om mantelzorgvriendelijk te willen zijn opgenomen in vacatureteksten en is het een onderdeel van introductie- en voortgangsgesprekken.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
Alle leidinggevenden zijn geïnformeerd over de wettelijke mogelijkheden en de maatwerkafspraken die zij met een medewerker kunnen maken.
Mantelzorg is periodiek een onderwerp bij teamoverleggen en in de gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerkers staat mantelzorg als vast punt op de agenda. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Bij 1Stroom zijn diverse maatwerkoplossingen mogelijk:
o Zorgverlof aanvragen (zie bijlage)
o Verschuiving van werktijden per dag of week
o Bijstelling van prioriteiten in werkzaamheden
o Tijdelijk minder werken en op een later moment de werktijd inhalen
o Tijdelijk of structureel andere taken toebedelen/functiewijziging
o Extra uren mogen inzetten voor extra verlof
o Thuiswerken
o Verlof bijkopen via het IKB
o Onbetaald verlof opnemen

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
Door mantelzorg een vast onderwerp te maken in verschillende instrumenten van HR zal het altijd besproken worden en onder de aandacht blijven. Daarnaast besteden we op ons intranet regelmatig aandacht aan mantelzorg. Daarbij zijn maatwerkoplossingen een onderwerp, maar ook andere actuele onderwerpen die voor een mantelzorger van belang kunnen zijn.

 

Gemeente Duiven is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties