Werk&Mantelzorg

Gemeente Enschede

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 28 november 2011

De gemeente Enschede heeft continue aandacht voor ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. De gemeente is verspreid over diverse locaties in de stad. Er zijn 1740 medewerkers in dienst.

Gemeente Enschede voert de volgende acties uit om medewerkers bewust te maken van het thema:

Er is een deel van deP&O intranetpagina ingericht rond het thema werk en mantelzorg. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise van het zorgloket. Hierop verwijzen wij mantelzorgers naar de mogelijkheden van Mezzo (Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg), Steunpunt Informele Zorg Twente en de mogelijkheden van de zorgverzekeraars. Medewerkers, leidinggevenden en P&O adviseurs vinden hier informatie over het thema.

Wat is tot nu toe bereikt?

 • Bewustwording campagne Werk en Mantelzorg bij programma WZW.
 • Behandeling van thema Werk en Mantelzorg in diverse MT en HRM overleggen (HRM, middelenoverleg, programma WZW).
 • Cursus “de kunst van het zorgen en loslaten” is opgenomen als vast onderdeel van de Enschedese School.
 • Gesprek HRM beleidsadviseur en coördinator cursus SIZT met Enschede School (opleidingsinstituut van gemeente Enschede).
 • Posters over het thema opgehangen op alle locaties van de organisatie.
 • Onderzoek/nulmeting bij programma WZW.
 • Op intranet: Aandacht Dag van de Mantelzorg, cursus “de Kunst van het Zorgen en Loslaten, bijeenkomst voor mantelzorgers, samenvatting van onderzoeksresultaten en gehele onderzoeksrapport op intranet
 • Presentatie Werk en Mantelzorg voor HRM adviseurs.
 • HRM adviseurs bespreken thema Mantelzorg met leidinggevenden mbv presentatie en film 4 korte portretten.
 • Lunchbijeenkomst voor werkende mantelzorgers

Gemeente Enschede zet de volgende stappen om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg is vanuit de combinatie werk/privé vast aandachtspunt van het HRM beleid
 • Leidinggevenden gaan met medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie wanneer daar aanleiding toe is. Daarbij wordt de medewerker gewezen op de mogelijkheden in de combinatie van Werk en Mantelzorg.
 • Leidinggevende maakt balans werk- privé (dus ook mantelzorg) bespreekbaar tijdens jaarplan gesprekken.
 • Leidinggevende gaat met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. We beschikken over veel instrumenten die aanpassingen mogelijk maken (denk aan flexibele werktijden, verlofvormen, de mogelijkheid tot telewerken)
 • Jaarlijks het thema onder de aandacht brengen op of rond de dag van de mantelzorg.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Website Gemeente Enschede
Bekijk ook: nieuwsbericht en filmpje

Gemeente Enschede is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties