Werk&Mantelzorg

Gemeente Ermelo (Regio Noord-Veluwe)

Erkendmantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012.

De gemeente is blij met deze erkenning omdat zij het belangrijk vindt dat het personeelsbeleid mantelzorgvriendelijk is ingericht. Zij hoopt voor andere werkgevers een goed voorbeeld te zijn, zodat ook andere werkgevers een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ontwikkelen.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek/ nul-meting gehouden.
  • Berichten op intranet geplaatst.
  • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • De leidinggevenden en de ondernemingsraad zijn attent gemaakt op het thema werk en mantelzorg door middel van een informatiebijeenkomst.
  • Het bespreken van de combinatie werk en mantelzorg is en blijft mogelijk binnen onze organisatie.
  • Maatwerkafspraken maken met medewerkers die werk en mantelzorg combineren. Hierbij worden de mogelijkheden uit onze bestaande regelingen benut.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Website Gemeente Ermelo

Gemeente Ermelo (Regio Noord-Veluwe) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties