Werk&Mantelzorg

Gemeente Gouda

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2011

Gemeente Gouda voert de volgende acties uit om medewerkers bewust te maken van het thema:

 

  • Er is een handreiking Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ontwikkeld. Deze is geïmplementeerd in het Goudse Handboek PenO.
  • Er is geïnvesteerd in een intern communicatietraject.


Gemeente Gouda zet de volgende stappen om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 

  • Leidinggevenden stimuleren wij nadrukkelijk om mantelzorg te bespreken in het afdelingsoverleg.
  • Mantelzorgers wijzen wij erop dat ze naar hun leidinggevenden gaan om samen maatwerkoplossingen te bedenken.
  • Elke leidinggevende heeft meer informatie over mantelzorg ontvangen via Werk&Mantelzorg.
  • Onze personeelsmanagementadviseurs zijn betrokken bij mantelzorg en op de hoogte van de materie.


De rol van leidinggevenden

‘De leidinggevende heeft een centrale rol in de mantelzorgproblematiek, namelijk die van eerste aanspreekpunt. Om die rol succesvol te kunnen vervullen, moet hij goed op de hoogte zijn van de wettelijke verlofregelingen en andere flexibiliseringsmogelijkheden. Het herkennen van een mantelzorger is eigenlijk een “must”. Hij moet mantelzorg met de medewerker bespreekbaar maken en samen naar oplossingen zoeken. Een mantelzorger kan in Gouda geen rechten ontlenen, behalve dan op basis van bepaalde wettelijke regelingen. Wel is een flexibele houding ten opzichte van de mantelzorger meer dan aan te bevelen,’ aldus Loes Bakker, gemeentesecretaris van de gemeente Gouda.

Verantwoordelijkheid van de mantelzorger

Bakker: ‘Primair zal een mantelzorger de problematiek bespreekbaar moeten maken om een betere balans te kunnen vinden tussen je werk en privé-situatie. Vanaf dat moment kan er immers worden gewerkt aan een oplossing. Ook van een mantelzorger wordt een flexibele houding verwacht. De mantelzorger kan ook  de rol van ambassadeur op zich nemen, zodat de problematiek meer bekendheid krijgt in de hele organisatie.’