Werk&Mantelzorg

Gemeente Harderwijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

In alles wat wij doen streven wij naar de beste kwaliteit van dienstverlening. Wij laten dat zien door gastvrij, enthousiast en gedreven op vragen uit de Harderwijker samenleving in te spelen. Ook in de samenwerking met regiogemeenten en andere partners willen wij bewijzen dat wij het verschil maken. Onze kernwaarden zijn: open, ondernemend en ontspannen. Er werken 313 mensen bij gemeente Harderwijk.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

De gemeente Harderwijk wil graag een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn. Wij willen zorgen dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun werk blijven uitvoeren, ondanks het feit dat zij arbeid en zorgtakenmoeten combineren. Hierdoor kan overbelasting worden voorkomen, waardoor ziekteverzuim onder mantelzorgers wordt teruggedrongen.

Samen met de gemeenten van Regio Noord-Veluwe hebben we het project Werk en Mantelzorg uitgevoerd. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar maken in de organisatie;
 • Een onderzoek doen (nulmeting) onder alle medewerkers van de gemeente;
 • De resultaten van het onderzoek kenbaar maken in de organisatie;
 • Bespreken van de resultaten van het onderzoek in MT en reguliere werkoverleggen;
 • Blijvend aandacht besteden aan het thema mantelzorg: het moet een onderdeel worden van het personeelsbeleid;
 • Gezamenlijke aanvraag van de erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’ bij de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers Mezzo/Stichting Werk&Mantelzorg;
 • Jaarlijks aandacht op intranet aan de Dag van de Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Het is een vast onderwerp bij gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers;
 • Thema wordt besproken tijdens regulier overleg tussen leidinggevende en HRM;
 • Er komt periodiek een bericht over dit onderwerp in de HRM nieuwsbrief.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende, medewerker en HRM zoeken samen naar maatwerkoplossingen voor de medewerker
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken
 • Gebruikmaken van de bestaande verlof regelingen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens personeelsgesprekken;
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn;
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Gemeente Harderwijk is begeleid door Jong en Veer, www.jongenveer.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Tekke, strategisch HRM adviseur, telefoon: 085-1108148.

Gemeente Harderwijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties