Werk&Mantelzorg

Gemeente Hoeksche Waard

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 12 maart 2018

Bij de gemeente Hoeksche Waard zijn 500 medewerkers werkzaam.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven, bewustwordingscampagne in 2017
 • Rozen uitdelen op de dag van de mantelzorg
 • De mogelijkheden van zorgverlof staan op intranet
 • Preventieve afspraak mogelijk bij de bedrijfsarts
 • Posters op gehangen voor ‘dag van de mantelzorg’
 • Dag waarbij alle medewerkers een bloem kregen die ze konden overhandigen aan een mantelzorger

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • In persoonlijke gesprekken
 • In het werkoverleg tussen teamleider en P&O
 • Thema wordt besproken tijdens afdelingsoverleg en in de jaarlijkse gesprekcyclus

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Kortdurend zorgverlof
 • Langdurend zorgverlof
 • Thuiswerken
 • Mogelijkheid tot aankoop van extra verlof (IKB)
 • Mogelijkheid tot flexibel werken (de ene week meer werken dan de andere week)
 • Tijdelijke aanpassing takenpakket

Mantelzorg is altijd maatwerk, dus leidinggevende en medewerkers zoeken samen naar een oplossing. Dit kan onder meer door aangepaste werktijden, tijdelijk minder werken, thuiswerken of een andere vorm van maatwerk

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Een workshop en aandacht voor mantelzorg op de dag van de vitaliteit begin 2018
 • Communiceren van mogelijkheden van o.a. zorgverlof op intranet
 • Aandacht vanuit de leidinggevenden en collega’s als blijkt dat een medewerker mantelzorgtaken heeft
 • De mogelijkheid tot zorgverlof, flexibele werktijden en thuiswerken
 • Kent iedereen elkaar en weten we wie aan mantelzorg doet, dit wordt door de leidinggevende altijd met de medewerker besproken o.a. tijdens de jaarlijkse gesprekcyclus
 • Jaarlijks aandacht voor het thema

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Gemeente Hoeksche Waard is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties