Werk&Mantelzorg

Gemeente Hof van Twente

Erkend mantelzorgvriendelijke sinds: 26 mei 2011 

Al twaalf jaar is Harry Knuiman wethouder in Hof van Twente. In zijn nieuwste portefeuille zit ook welzijn en de Wmo. Samen met de beleidsmedewerkers zet hij zich in voor mantelzorg. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente als voorbeeldfunctie fungeert en vertelt over het project.

Waarom is het een belangrijk onderwerp voor gemeente Hof van Twente?

‘Vrijwilligerswerk en mantelzorg staan hoog op de agenda in de gemeenteraad. Het houdt ook verband met ‘Noaberschap’. Dat betekent zoveel als sociale cohesie, buren hebben wat voor elkaar over en het is vanzelfsprekend. Onlangs werd tijdens een bijeenkomst met mantelzorgers duidelijk dat veel van hen zorgen voor hun buren. Het thema mantelzorg en werk is een belangrijk deel van de mantelzorgondersteuning.’

Wat wil de gemeente bereiken?

‘De gemeente geeft een hoog bedrag uit aan vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning via Stichting Informele Zorg Twente (SIZ Twente). Samen met het SIZ Twente heeft de gemeente richting bedrijven de bewustwording rondom werk en mantelzorg op gang gebracht, maar ook binnen de gemeente zelf. De gemeente is namelijk ook werkgever. We onderzoeken hoeveel mantelzorgers er zijn binnen onze organisatie, of we genoeg doen en hoe we medewerkers beter kunnen faciliteren. Het maakt nog niet eens uit wat er uitkomt, onze prioriteit is het bespreekbaar te maken zodat er geen drempels voor mantelzorgers zijn en ze er voor kunnen uitkomen, dat ze geen excuses hoeven te zoeken voor hun afwezigheid.’

Wat zijn de ervaringen met de combinatie van werk en mantelzorg?

‘In 2007 organiseerden we samen met de gemeente Haaksbergen en SIZ Twente een conferentie voor het bedrijfsleven, die regionaal goed bezocht was. Wethouders en raadsleden van omliggende gemeenten waren ook aanwezig en het staat nu ook bij hen op de agenda. Het is belangrijk om als bestuurder ook je collega’s en de pers erbij te betrekken. Er komt dan een sneeuwbaleffect op gang. Daarnaast is het goed om het Steunpunt Mantelzorg financieel te ondersteunen, zelf als werkgever het goede voorbeeld te geven, de personeelsafdeling erbij te betrekken en via de bedrijfscontactambtenaar contact te houden met bedrijven in de regio.’

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van gemeente Hof van Twente, neem dan contact op met:
Antonnet Backer, allround beleidsmedewerker
Telefoon: 0547 – 85 85 85

Gemeente Hof van Twente is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties