Werk&Mantelzorg

Gemeente Houten

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 september 2019

De Houtense organisatie kent een open en informele cultuur. Collega’s werken hard aan het realiseren van de doelstellingen van het bestuur. Als ambitie is uitgesproken te focussen op; ‘Persoonlijk Verbinden en Professioneel Vernieuwen’. Bij gemeente Houten werken 33o medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 1. In het Uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning 2014-2018 was werk & mantelzorg een van de aandachtspunten. Om daar naar buiten toe iets mee te kunnen doen vonden we dat we eerst zelf als gemeente daarin het goede voorbeeld moesten geven voor onze eigen medewerkers.
 1. Enquête onder 335 ambtenaren van de gemeente Houten. Uiteindelijk hebben 234 respondenten de enquête ingevuld.
 1. Vervolgens hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor leidinggevenden van de gemeente. Tijdens die bijeenkomst is uitgelegd wat mantelzorg is, wat de resultaten van de enquête waren en welke rol een leidinggevende kan spelen in de combinatie werk en mantelzorg.
 2. Naar aanleiding van de bijeenkomst voor leidinggevenden en de resultaten vanuit de enquête is een lunchbijeenkomst voor mantelzorgende collega’s georganiseerd. Hier kwamen ongeveer 20 collega’s op af. Er is gesproken over waar de organisatie het goed doet in het ondersteunen van mantelzorgende medewerkers, maar zijn ook tips en tops genoemd richting de organisatie.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe organisatiestructuur, waarbij er een managementlaag minder is en dus een plattere organisatie. Het nieuwe management volgt een management development programma. Werk en Mantelzorg is als thema in het programma ingevoegd.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • In overleg met teammanager thuiswerken
 • Werk flexibel inroosteren, bijvoorbeeld door het aanpassen van je werktijden
 • Tijdelijk minder werken
 • TIM uren flexibel inzetten (overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties)
 • Afspraken maken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen met degene die je verzorgt of met zorgverleners
 • Regeltaken uitbesteden, bijvoorbeeld aan een consulent mantelzorgondersteuning of een mantelzorgmakelaar

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • 2 x per jaar bijeenkomst mantelzorgers
 • Structureel aandacht & training teamleiders
 • Eigen actieve pagina op ons intranet
 • Bedrijfsarts is op de hoogte van de mogelijkheden

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Houten kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl

Gemeente Houten is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties