Werk&Mantelzorg

Gemeente Kampen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Gemeente Kampen telt drie vestigingen waar 470 medewerkers in dienst zijn.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Berichten op intranet geplaatst.
  • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
  • Kort voor het onderzoek een uitgebreid artikel in het personeelsblad waarin drie collega’s vertelden over hun mantelzorgactiviteiten.
  • Onderzoek/nul-meting uitgevoerd.
  • Vervolgartikel over de utkomsten van het onderzoek in het personeelsblad geplaatst.

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Uitkomsten van het onderzoek zijn besproken door het management.
  • Nieuwe medewerkers op de mogelijkheden wijzen die de Individuele Werkkaart (IWK) biedt.
  • Mantelzorg bespreekbaar maken tijdens functioneringsgesprekken.
  • Met de medewerker in gesprek gaan zodra bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft.
  • Wijst medewerkers op het Steunpunt Mantelzorg Kampen.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van de Gemeente Kampen, neem dan contact op met:Bernard Engberts, beleidsmedewerker team Beleid en Subsidies.

Website Gemeente Kampen

Gemeente Kampen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties