Werk&Mantelzorg

Gemeente Katwijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 juni 2017

In de mooie kustgemeente Katwijk zetten 480 medewerkers zich elke dag in voor excellente dienstverlening.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichten op intranet met uitleg van regelingen.
 • Aandacht voor werk-privé balans in tweejaarlijks Medewerkers tevredenheidsonderzoek.
 • Mantelzorg als gespreksonderwerp tijdens jaarlijks functioneringsgesprek.
 • Aandacht voor Steunpunt Mantelzorg. Vanuit de afdeling communicatie wordt jaarlijks een bericht hierover verspreid rondom de dag van de mantelzorg. Ook wordt het steunpunt genoemd in onze informatie op intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met mantelzorgende medewerker in gesprek om, indien nodig, maatwerkafspraken te maken.
 • HRM zorgt voor periodieke agendering van het thema zodat leidinggevenden er aandacht aan blijven schenken. Wij werken met dagstarts en weekstarts waarin teams kort bij elkaar komen voor een overleg. Elk team heeft haar eigen dagstartbord. HRM zal 1x per jaar dit icoon op de dagstartborden laten hangen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Er zijn diverse voorbeelden van maatwerkoplossingen die leidinggevende en mantelzorger samen hebben uitgedacht. Deze worden binnen het team van de mantelzorger bekend gemaakt zodat collega’s er ook van op de hoogte zijn. Verder:

 • Flexibele werktijden / aangepaste werktijden
 • Aanpassing van taken
 • Verlofsparen en verlof kopen
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Thema wordt besproken in het functioneringsgesprek.
 • Een leidinggevende gaat  zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. Vervolgens vindt er periodiek overleg plaats om te bekijken of aanpassing van de afspraken nodig is.
 • In werkoverleg legt de leidinggevende en/of de mantelzorger aan collega’s uit wat de situatie is om zo begrip te stimuleren en een open en veilige cultuur rondom het thema.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Annette van Beelen, Senior HR Adviseur, mail: a.vanbeelen@katwijk.nl

Persbericht Erkenning gemeente Katwijk

Gemeente Katwijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties