Werk&Mantelzorg

Gemeente Leiderdorp

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 20 februari 2017

Leiderdorp kenmerkt zich door een actieve samenleving waaraan iedereen een bijdrage levert en waarin ruimte is voor initiatief. Wij willen als gemeente nauw samenwerken met alle partijen in onze omgeving, inwoners, (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en ondernemers. Onze belangrijkste opdracht is om ruimte te geven aan de vitale samenleving zodat deze kan bloeien. Bij de gemeente werken ruim 165 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is aandacht geweest voor het onderwerp mantelzorg op de Dag van de Mantelzorg, zowel op het intranet alsook door middel van ‘Loesje’ posters die opgehangen zijn in de organisatie over de combinatie van werk & mantelzorg.
 • Op het intranet is informatie geplaatst over de thema’s zorgverlof en mantelzorg. Medewerkers kunnen daar vinden welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie om mantelzorg te combineren met werk.
 • Mantelzorg is als onderdeel van het onderwerp (zorg)verlof meegenomen in de strategische HRM visie van de gemeente Leiderdorp.
 • Deze visie is gecommuniceerd aan het personeel via intranet.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • (Zorg)verlof en de persoonlijke situatie van werknemers zijn in eerste instantie onderwerp van de gesprekken tussen werknemers en het team waarvan ze deel uitmaken. In de resultaatteams zullen deze onderwerpen ook geborgd worden.
 • Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin is opgenomen welke HRM-taken bij de resultaatteams belegd worden en hoe de teams deze taken kunnen uitvoeren.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema op de Dag van de Mantelzorg met als doel om het thema onder de aandacht te brengen van de leidinggevenden en de medewerkers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Zorgverlof kan voor een tijdelijke of langdurige periode worden ingezet.
 • Het is mogelijk om tijdelijk minder te werken wanneer de persoonlijke situatie van een medewerker dit vraagt
 • Flexwerken en thuiswerken zijn belangrijke principes voor gemeente Leiderdorp. Veel medewerkers kunnen, in overleg met hun resultaatteam, beslissen waar en wanneer ze werken. Op die manier kunnen medewerkers werk en hun privésituatie combineren op een manier die past bij hun eigen situatie.
 • Verlofsparen is mogelijk binnen de organisatie. Daarnaast komt er vanaf 1 januari 2017 een Individueel Keuzebudget (IKB) waarmee werknemers o.a. verlof kunnen kopen voor bijvoorbeeld opleiding of zorg.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan het thema rondom de dag van de Mantelzorg.
 • Mantelzorg is als thema opgenomen binnen het onderwerp zorgverlof in de strategische HRM visie. Dit draagt bij aan het implementeren van het onderwerp binnen de resultaatteams.
 • Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin is opgenomen welke HRM-taken bij de resultaatteams belegd worden en hoe de teams deze taken kunnen uitvoeren.

Uitreiking Erkenning op 24 februari 2017 aan wethouder Angelique Beekhuizen tijdens feestelijke bijeenkomst:

Uitreiking Erkenning gemeente Leiderdorp

foto: Joop Wesseling

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Esmé van Wijk, beleidsmedewerker,
telefoonnummer: 071-545 85 00 of email: info@leiderdorp.nl

http://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/gemeente-geeft-eigen-werknemers-ruimte-voor-mantelzorg

Gemeente Leiderdorp is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties