Werk&Mantelzorg

Gemeente Lelystad

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 januari 2019

Lelystad bestaat sinds 1967 en bouwt hard aan de stad. Met ruim 75.000 inwoners, een groeipotentie naar 80.000 inwoners en duizenden arbeidsplaatsen is de gemeente, als provinciehoofdstad, altijd bezig met vooruitgang. Om dit mogelijk te maken, is een actieve werkorganisatie met een prettige werksfeer van essentieel belang. Er werken ruim 600 medewerkers.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

Binnen de gemeente Lelystad is de term mantelzorg bekend. Vanuit de WMO zijn wij als gemeente onder andere verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers in heel Lelystad. Bij ons was het van belang om onze medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden van de combinatie werk en mantelzorg.

Er is bij ons vooral gefocust op het bekendmaken van de regelingen en de mogelijkheden omtrent het combineren van werk en mantelzorg. Wij hebben daarom de volgende stappen ondernomen om medewerkers meer kennis te laten maken met het thema werk en mantelzorg.

 • Er zijn verschillende posters met informatie over werk en mantelzorg verspreid over de afdelingen van de gemeente Lelystad.
 • Er is informatie over werk en mantelzorg verspreid via de beeldschermen in de trappenhuizen.
 • Er zijn meerdere artikelen over werk & mantelzorg geplaatst op het intranet.
 • De teamleiders zijn in een teamleider/HR-bijeenkomst geïnformeerd over het thema werk & mantelzorg en over de rol die zij hebben in het ondersteunen van mantelzorgers.
 • Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers die mantelzorg uitvoeren, om uit te zoeken waar de behoeftes van de mantelzorgers liggen en in welke mate mantelzorg bespreekbaar is binnen onze organisatie. Mantelzorgers gaven aan dat het nog onduidelijk was op welke manieren de gemeente ondersteuning biedt aan mantelzorgers. Door het produceren en publiceren van de wegwijzer werk & mantelzorg is er duidelijkheid gecreëerd over de rol van de gemeente Lelystad als mantelzorgvriendelijke werkgever. Ook is het nu duidelijk wat er verwacht wordt van de leidinggevende en van de mantelzorger zelf.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Binnen de gemeente Lelystad is er sprake van een informele werksfeer met veel contact tussen leidinggevenden en medewerkers. Om de dialoog over het thema mantelzorg te bevorderen heeft de gemeente de volgende stappen genomen:

 • Teamleiders zijn gevraagd het thema mantelzorg tijdens de gesprekken van de gesprekscyclus (plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek) en tijdens het teamoverleg te bespreken. Hierdoor wordt het thema op zowel individueel als groepsniveau besproken.
 • Teamleiders besteden aandacht aan het thema mantelzorg tijdens het ‘kleine gesprek’. Het kleine gesprek is een informeel gesprek dat teamleiders regelmatig met medewerkers voeren om persoonlijke onderwerpen, waaronder mantelzorg, te bespreken met de medewerkers. Alle teamleiders hebben trainingen gekregen in het voeren van het kleine gesprek.
 • Door het regelmatig onder de aandacht brengen van het thema mantelzorg d.m.v. posters en intranet berichten zal het onderwerp meer bekendheid krijgen en makkelijker bespreekbaar worden voor de medewerkers. Bij de gemeente verwachten we ook een eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om op tijd hulp te vragen bij problemen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Binnen de gemeente Lelystad zijn we gewend om flexibel te werken en samen naar oplossingen te zoeken. Om medewerkers en leidinggevenden toch een houvast aan te bieden heeft de gemeente Lelystad een wegwijzer werk & mantelzorg opgesteld. Hierin staan een aantal voorbeelden van maatwerkoplossingen die mogelijk zijn voor onze werkende mantelzorgers, namelijk:

 • Flexibele werktijden/aangepaste werkweek (afhankelijk van functie).
 • Mogelijkheid tot thuiswerken (afhankelijk van functie).
 • (Tijdelijk) minder werken of taken overdragen.
 • Kortdurend/langdurend zorgverlof aanvragen.

Wij stimuleren onze leidinggevenden en medewerkers om samen effectieve en passende oplossingen te vinden. Soms kan een kleine oplossing zoals de mogelijkheid om de privé telefoon tijdens werk te gebruiken al het verschil maken.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

De gemeente Lelystad heeft veel aandacht besteed aan het thema mantelzorg. Er zijn verschillende acties ondernomen om het thema op te nemen en vast te houden in onze organisatie. De stappen die wij hiervoor gezet hebben zijn:

 • Alle leidinggevenden hebben tijdens een bijeenkomst uitleg gekregen over de manier waarop zij mantelzorgers kunnen ondersteunen en welke mogelijke oplossingen zij kunnen aanbieden.
 • Er is een wegwijzer werk & mantelzorg geproduceerd en gepubliceerd voor alle medewerkers en leidinggevenden die met mantelzorg te maken hebben en/of krijgen. Hier staan regelingen, tips en uitleg in over het combineren van werk en mantelzorg. Klik hier voor de wegwijzer.
 • Een HRM-stagiair doet onderzoek naar het beter faciliteren van werkende mantelzorgers binnen de gemeente Lelystad. De resultaten uit dit onderzoek worden januari 2019 teruggekoppeld naar de gemeente. Op basis van deze resultaten kan de gemeente haar werkende mantelzorgers nog beter faciliteren. (Onderzoek loopt nog op het moment van de aanvraag).
 • De ARBO-coördinator zal de regelingen rondom mantelzorg regelmatig controleren en zo nodig bijwerken. De afdeling P&O zal erop toezien dat leidinggevenden zich (blijven) inzetten voor het thema werk en mantelzorg.
wethouder Nelly van Os & stagiair HRM Max van den Bogaard met Erkenning

 

Gemeente Lelystad is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties