Werk&Mantelzorg

Gemeente Leudal

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 januari 2018

De ambtelijke organisatie van de gemeente Leudal stelt hoge eisen aan de dienstverlening die zij biedt aan de samenleving. Bij deze ambities past een gedegen en modern personeelsbeleid, dat erop gericht is om medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Daarnaast willen we dat medewerkers de balans tussen het werk en de privé situatie optimaal kunnen vinden. Immers, alleen medewerkers die goed in hun vel zitten kunnen de samenleving (onze zestien mooie kernen) goed bedienen. Structurele aandacht voor mantelzorg maakt daarom nu onderdeel uit van ons personeelsbeleid. Er werken 220 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

In april 2017 bezochten we de ‘Buzz-on-Tour’ van Werk&Mantelzorg bij het gemeentehuis, en werden we geïnspireerd door bedrijven en organisaties die al heel bewust bezig waren met mantelzorg. Dit was voor ons de start voor verdere activiteiten:

 • Het uitvoeren van een nulmeting. Hieruit bleek dat 35% van ons personeel mantelzorger is en dit vooral buiten werktijd regelt. Veel mantelzorgers gaven aan dat ze de combinatie van zorgtaken en werk zwaar vinden. Alle reden voor ons als organisatie om alert te zijn op de risico’s van deze extra belasting.
 • Het ontwikkelen van eigen beleid, gericht om het thema makkelijker bespreekbaar te maken In de gesprekscyclus, maar zeker ook daarbuiten (informeel). We hebben goed op een rijtje gezet welke mogelijkheden er zijn om mantelzorg op een gezonde manier te combineren met het dagelijks werk. We profileren ons als sociale werkgever, met aandacht voor de mens achter de collega.
 • Het opnemen van het thema in de gesprekscyclus en het intensiveren hiervan. Leidinggevenden en medewerkers gaan nu vaker met elkaar in gesprek.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Via de gesprekscyclus en de team-overleggen, maar vooral door het thema sinds dit jaar regelmatig intern ‘op de kaart’ te zetten via: intranet, mail en persoonlijk contact. Ook zetten we jaarlijks (rond 10 november, de Dag van de Mantelzorg) tijdens een bijeenkomst onze eigen mantelzorgers in het zonnetje, met een stukje vlaai en een kleine attentie. Medewerkers kunnen daarin o.a. ervaringen uitwisselen. We proberen op die manier het thema steeds laagdrempeliger te maken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • De ‘dagspiegel’ waarin medewerkers binnen een ruime bandbreedte de werkdag kunnen beginnen en eindigen.
 • De mogelijkheid om bijvoorbeeld een bepaalde periode minder te werken en dit in een latere fase in te halen, mits het qua belasting acceptabel is.
 • De mogelijkheden van zorgverlof. We kijken eerst naar de mogelijkheden van maatwerk op basis van ‘gezond boerenverstand’, daarna kijken we naar de lokale regelingen en in laatste instantie naar de kaders van cao gemeenten of andere spelregels.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het goed communiceren over de vernieuwde beleidslijn.
 • Het benoemen van concrete voorbeelden van maatwerk.
 • Het verankeren van het thema in gesprekscyclus en teamoverleg.
 • Daar waar er maatwerk is afgesproken met een medewerker en er directe gevolgen zijn voor bijvoorbeeld collega’s wordt het in het team besproken.
 • Voor medewerkers die het niet prettig of nodig vinden om het in teamoverleg te bespreken is er de individuele gesprekscyclus.
 • De mogelijkheid om het onderwerp mantelzorg in de werkplanning mee te nemen.
Gemeente Leudal is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties