Werk&Mantelzorg

Gemeente Maassluis

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 15 juni 2017

Maassluis is een sociale stad en moet dat ook blijven. Sociaal verwijst niet alleen naar het beleid van de sociale voorzieningen, maar vooral ook naar de sociale samenhang en leefbaarheid in de stad, in de buurten en de wijken, in de winkelcentra, op straat. Samenhang in de stad betekent samenhang in beleid.

De gemeente Maassluis telt 370 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Workshops voor leidinggevenden / workshops voor werkende mantelzorgers
 • Inzet van posters
 • Inzet van een animatiefilmpje
 • Pagina op intranet gezet met informatie over het thema werk en mantelzorg

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Workshops voor leidinggevenden gehouden. Middels deze workshop is de bekenheid en bewustwording met het thema vergroot.
 • Workshops voor werkende mantelzorger.
 • Het thema wordt besproken tijdens bila´s en/of de gesprekscyclus.   

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie
 • Lang- of kortdurend zorgverlof
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Een animatiefimpje ontworpen
 • Apart thema op intranet
 • Jaarlijst aandacht voor het thema op of rondom de dag van de mantelzorg.
Gemeente Maassluis is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties