Werk&Mantelzorg

Gemeente Medemblik

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 november 2017

Gemeente Medemblik werkt samen om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren te verbeteren. We versterken en versnellen initiatieven uit de samenleving. We zijn betrokken, ontwikkelen en zetten door. In 2018 heeft de gemeente Medemblik de meest tevreden inwoners van Noord-Holland. Bij de gemeente werken 280 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een onderzoek Werk&Mantelzorg (februari 2016) uitgevoerd. De uitkomsten zijn binnen de organisatie bekend gemaakt.
 • De ondernemingsraad is erg betrokken bij het onderwerp Mantelzorg en vraagt hier ook actief aandacht voor.
 • De medewerkers zijn op de hoogte gebracht van (wettelijke) regelingen t.b.v. werk & mantelzorg.
 • Er is op intranet en de gemeentelijke website informatie te vinden voor medewerkers/inwoners over het thema mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema kan worden besproken in de functioneringsgesprekken.
 • Medewerkers van de afdeling P&O informeren medewerkers bij specifieke vragen maar benadrukken ook het belang van het gesprek tussen leidinggevende en mantelzorger.
 • Het thema Mantelzorg is bespreekbaar op de afdelingen en er wordt door leidinggevende een open/veilige cultuur gecreëerd om over dit onderwerp te praten.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Thuiswerken is mogelijk en dit kan ook worden gefaciliteerd met een laptop/telefoon.
 • Mantelzorger en leidinggevende zoeken altijd samen naar maatwerkoplossingen, indien nodig in samenspraak met een adviseur van P&O. Dit kan bijvoorbeeld gaan over takenpakket, werkdagen, thuiswerken enz.
 • Flexibel werken (afhankelijk van functie) is mogelijk. In geval van ingeroosterde werkzaamheden houdt de leidinggevende/senior zo veel mogelijk rekening met de wensen/behoeften van de mantelzorger.
  Is tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur (minder werken) mogelijk.
 • Er is voor iedere medewerker een Individueel Keuzebudget (IKB). Daarmee beslissen medewerkers  zelf over extra verlof en wanneer ze extra geld laten uitbetalen.
 • Er ziin ook voor mantelzorgers diverse  mogelijkheden vanuit het Bedrijfszorgpakket,  bijvoorbeeld  (gratis) bedrijfsmaatschappelijk werk en/of fysiotherapie.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De leidinggevende maakt mantelzorg desgewenst bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken en/of afdelingsoverleggen.
 • De leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • De leidinggevende is alert op het thema mantelzorg bij medewerkers.
 • Er staat op intranet informatie voor medewerkers over het thema mantelzorg.
 • Er zijn in het kader van “Meester in je werk” workshops georganiseerd die juist voor mantelzorgers helpend kunnen zijn.  Zoals: Stress & ontspanning en Mindfulness.
 • De workshop “weerbaar zijn en blijven”. Deze workshop gaf inzicht in de manier waarop medewerkers diverse rollen vervullen, zowel werk als privé. Welke spanning levert dat soms op? Hoe ga je daarmee om? In de workshop werden toepasbare tips in het omgaan met verwachtingen en verzoeken gegeven. En werd ingegaan op het belang van grenzen stellen zowel in werk als privé.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Loes Kamma, Adviseur Samenleving, mail: loes.kamma@medemblik.nl.

www.medemblik.nl

Gemeente Medemblik is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties