Werk&Mantelzorg

Gemeente Midden Delfland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 1 april 2016

Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten. 

Bij de gemeente zijn 155 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging, te weten Gemeentehuis Schipluiden.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Regeling flexibele werktijden.
 • Op grond van de wet arbeid en zorg kan de medewerker kortdurend of langdurend zorgverlof opvragen. Maar ook calamiteitenverlof en ouderschapsverlof.
 • Via het intranet wijzen wij op deze mogelijkheden en zijn er aanvraagformulieren beschikbaar.
 • Door goed contact met de medewerker (team P&O maar ook leidinggevende versus medewerker) zijn deze onderwerpen bespreekbaar. Ook onze eigen arbo-arts weet wat de mogelijkheden zijn en attendeert de medewerker daarop.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt dagelijks besproken, maar ook tijdens voortgangsgesprekken.
 • Door goed contact met de medewerker (team P&O maar ook leidinggevende versus medewerker) zijn deze onderwerpen bespreekbaar. Ook onze eigen arbo-arts weet wat de mogelijkheden zijn en attendeert de medewerker daarop. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Extra verlof kopen.
 • Flexibele werktijden.
 • Thuis werken.
 • Opnemen lang- of kortdurend zorgverlof, calamiteiten verlof of ouderschapsverlof. 
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkehid van gebruik wettelijke verlofregelingen. 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Een nieuwe medewerker ontvangt, via een gesprek met een collega van het team P&O, informatie over de arbeidsvoorwaarden en de diverse mogelijkheden. Via het intranet laten zij zien via welke formulieren je wat aan kunt vragen.
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens arbeidsvoorwaardengesprekken.
 • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens voortgangs- en functioneringsgesprekken.
 • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend is dat er mantelzorgtaken zijn.  Het invullen van een aanvraagformulier komt later als er sprake is van een calamiteit of een spoedgeval. Daarna wordt gesproken over de combinatie werk – privé.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Krista Sjardijn (P&O consulent) via 

ksjardijn@middendelfland.nl of 015-3804155.

Gemeente Midden Delfland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties