Werk&Mantelzorg

Gemeente Midden-Drenthe

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 december 2016

De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft in haar vergadering van 30 mei 2013 de nota Mantelzorg en vrijwillige ondersteuning “Dat doe je toch gewoon in Midden-Drenthe 2013-2017” vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente Midden-Drenthe een gemeente is die het goede voorbeeld geeft aan werkgevers voor de werkende mantelzorgers. Hiermee wordt de relatie met het eigen gemeentelijk personeelsbeleid gelegd.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichtgeving over regelingen en faciliteiten op het gebied van mantelzorg op intranet.
  Via vraag en antwoord (Q&A) krijgen medewerkers een beeld van de verlofsituaties en op welke wijze de verschillende verlofsituaties van toepassing zijn en verleend worden.
 • Creëren van een open cultuur waar men zich veilig voelt mantelzorg te bespreken.
  De medewerker kan op eigen initiatief mantelzorg met de leidinggevende bespreekbaar maken. Ook de personeelsconsulenten van het team P&O gaan hierover actief met medewerkers in gesprek en bespreken de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning.
 • Meenemen mantelzorg als gespreksonderwerp in functioneringsgesprek.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema wordt besproken in het jaarlijks functioneringsgesprek en is in dit gesprek een standaardonderwerp.
 • Thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken, binnen de kaders, samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden, afhankelijk functie. De nieuwe werktijdenregeling maakt het voor de medewerkers mogelijk om hun eigen werktijden in te richten. Het gemeentehuis is op werkdagen van 7.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds open.
 • Verlofsparen.
 • Tijdelijk minder werken.
 • Thuiswerken (max. 20% van werktijd).
 • Kortdurend / langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof (conform de bepalingen in de Wet Arbeid en Zorg).
 • Arbodienst is op de hoogte van mantelzorgbeleid van de gemeente.
 • Bedrijfsarts heeft elke 14 dagen spreekuur in het gemeentehuis.
 • Er wordt actief gewezen op de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker o.a. via publicatie bij de coffeecorners.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het Arbeidsreglement is gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage is hierin opgenomen.
 • Met nieuwe medewerkers wordt gesproken over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • De bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn in staat en hebben de ruimte om hun bevindingen en daaruit voortvloeiende adviezen te bespreken met het management en desgewenst bespreekbaar te maken met de personeelsconsulenten (“vinger aan de pols-functie”). 
 • Mantelzorg is onderwerp bij functioneringsgesprekken.
 • Met medewerkers wordt z.s.m. het gesprek aangegaan wanneer blijkt dat zij zorgtaken hebben. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Mantelzorg wordt als item meegenomen in het uit te voeren Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Gemeente Midden-Drenthe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties