Werk&Mantelzorg

Gemeente Neder-Betuwe

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 april 2015

De gemeente Neder-Betuwe, met 128 medewerkers en één vestiging, is een zelfstandige stabiele plattelandsgemeente waar mensen met verschillende identiteiten en achtergronden samen wonen en werken, met onderling respect en ruimte voor elkaar, met zorg voor de medemens en de leefomgeving.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
• Bericht op intranet met informatie over mantelzorg. Hiermee worden medewerkers die belast zijn met mantelzorgtaken opgeroepen hun situatie bespreekbaar te maken bij collega’s, zodat er begrip ontstaat over de combinatie werk en de zorgtaken waarmee zij belast zijn. Bij dit bericht staan tevens de verschillende verlofmogelijkheden en maatwerkoplossingen vermeld.
• In functioneringsgesprekken is een vast onderwerp van gesprek de balans werk –privé.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
• In het format voor functioneringsgesprekken worden mantelzorgtaken onder de balans werk – privé specifiek benoemd.
• Tijdens team- en afdelingsoverleggen kan dit onderwerp op de agenda worden gezet. Initiatief hiervoor kan genomen worden door zowel leidinggevende als medewerker.
• Posters over mantelzorg ophangen in de koffiecorners en bij de uitgang.
• In de vragenlijst voor het MedewerkerTevredenheidsOnderzoek (MTO) wordt het onderwerp mantelzorgtaken opgenomen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
• Werktijdenregeling (dagvenster van 07.00 tot 22.00 uur).
• Verlofregeling (waaronder calamiteitenverlof , kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof).
• Telewerkregeling (voor medewerkers die toestemming hebben om structureel thuis te werken).
• Maatwerkoplossingen, zoals tijdelijke aanpassing van de werktijden, meer thuiswerken, bij onverwachte zorgsituaties de uren op een later tijdstip compenseren, afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen.

Foto: Ursela van Dijk (Spectrum Elan) reikt namens de Stichting Werk&Mantelzorg de Erkenning uit aan burgemeester Veerhoek.

Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente Neder-Betuwe, neemt u dan contact op met mevrouw Obdam, beleidsmedewerker P&O (aobdam@nederbetuwe.nl).

Persbericht gemeente Neder-Betuwe n.a.v. Erkenning

Gemeente Neder-Betuwe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties