Werk&Mantelzorg

Gemeente Nederweert

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 15 februari 2016

Kleine, no-nonsens plattelandsgemeente met een missie waarin de wensen en behoeften van de burgers voorop staan.  Uitdagingen nemen we graag aan, we creëren kansen, bedenken oplossingen en maken helder wat we doen. Er werken in totaal 121 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • In 2007 wonnen gemeente Weert en gemeente Nederweert de Nationale Mantelzorgprijs van Platform Mantelzorg Limburg voor meest vooruitstrevende gemeenten in mantelzorgondersteuning. In 2012 ontving gemeente Nederweert de eretitel ‘Meest Mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. Aan beide onderscheidingen is intern veel aandacht besteed.
 • Op ons huisnet staat een notitie waarin wordt toegelicht hoe de gemeente denkt over en invulling geeft aan haar rollen als werkgever en vanuit de WMO met betrekking tot mantelzorg. Daarbij geldt heel sterk ‘practice what you preach’: gemeente Nederweert heeft een voorbeeldfunctie naar andere werkgevers in de gemeente en een voortrekkersrol voor andere gemeenten in Limburg.
 • Bij alle medewerkers is bekend welke faciliteiten er aanwezig zijn binnen de gemeente en dat zij hun situatie bespreekbaar kunnen maken met hun leidinggevende. Uiteraard in eerste instantie door de medewerker zelf maar óók op initiatief van de leidinggevende als hiervoor signalen zijn. Het spreekt vanzelf dat elk verzoek tot facilitering op het gebied van mantelzorg door de leidinggevende serieus genomen wordt en in goed overleg naar een individuele
  maatoplossing wordt gezocht met oog voor de persoonlijke situatie.

In 2014 was gemeente Nederweert wederom genomineerd voor meest mantelzorgvriendelijke gemeente. Wethouder Geraats zei hierover: “Het was een eer om, na in 2012 deze prijs al gewonnen te hebben, opnieuw genomineerd te zijn als meest mantelzorgvriendelijke gemeente. Ook al hebben we de prijs, ondanks de formidabele inzet van onze mantelzorgers, het steunpunt mantelzorg en het mantelzorgpanel, niet gewonnen. De nominatie geeft aan dat ook de jury overtuigd is van de aandacht die we hebben voor mantelzorgers.”

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Mantelzorg wordt besproken in de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Vanuit het gesprek kan de medewerker afspraken maken met zijn leidinggevende waarbij gebruik kan worden gemaakt van de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkmogelijkheden. Dit is altijd maatwerk.
 • Mantelzorg is als thema vast bespreekpunt op het functioneringsformulier voor de functioneringsgesprekken.
 • Bij de uitvoering van mantelzorgvriendelijk beleid is altijd het uitgangspunt om niet (directief) voor te schrijven wat de medewerker wel en niet mag/moet doen binnen zijn werk- en thuissituatie. De mantelzorgende medewerker wordt tot niets verplicht gesteld. Medewerkers moeten zelf bij hun leidinggevende aangeven wat ze wel en niet aan kunnen. Alleen op die manier kan er individueel maatwerk uit voortkomen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en medewerker zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Mogelijkheden binnen de organisatie die zijn gecommuniceerd:

– Kortdurend zorgverlof
– Langdurend of palliatief verlof
– Calamiteitenverlof
– Deeltijd werken
– (Tijdelijke) Flexibiliteit in aantal te werken uren per dag, werktijden, pauzes (aanpassing rooster)
– (Tijdelijke) mogelijkheid tot (indien noodzakelijk) ruilen van werkdagen
– (Tijdelijke) mogelijkheid tot (gedeeltelijk) thuiswerken
– De mantelzorgpas en het bedrijfszorgpakket van IZA (ondersteuning voor de mantelzorger)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De leidinggevenden gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Mantelzorg is expliciet opgenomen als thema in de gesprekscyclus en wordt bespreekbaar tijdens de gesprekken die leidinggevenden en medewerkers samen voeren.
 • Op ons huisnet staat een notitie waarin onze visie op en ondersteuning voor mantelzorg vanuit onze rol als gemeente en vanuit onze rol als werkgever beschreven staat.
 • Jaarlijks besteden we aandacht aan het thema op of rondom de Dag van de Mantelzorg.

Heeft u vragen over de aanpak van Gemeente Nederweert, neem dan contact op met Angèle Korsten, personeelsconsulent, tel: 0495-677113 of mail: a.korsten@nedeweert.nl

Gemeente Nederweert is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties