Werk&Mantelzorg

Gemeente Nijmegen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 januari 2016

Wij streven ernaar een moderne netwerkorganisatie te zijn die van buiten naar binnen werkt. De wensen en behoeften van de mensen die in Nijmegen wonen, werken, ondernemen en samenleven staan centraal in alles wat we doen. We werken aan vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoeken steeds naar de juiste mensen en methoden om deze succesvol en efficiënt aan te pakken. Binnen onze organisatie door mensen, afdelingen, projecten en initiatieven te verbinden. Buiten onze organisatie door beleid en projecten op transparante wijze in en met de stad te ontwikkelen. We functioneren als eenheid, bieden een hoge mate van professionaliteit en klantgerichtheid, werken resultaatgericht en vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de stad Nijmegen.

Bij de gemeente Nijmegen zijn 1643 medewerkers werkzaam. Er is één hoofdvestiging, te weten het Stadhuis Nijmegen, met een viertal nevenvestigingen. 

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Notitie Mantelzorg: over wat mantelzorg is en welke regelingen en faciliteiten we bieden binnen de organisatie. Deze notitie is bedoeld voor het management, en is niet verspreid in de organisatie.
 • Handleiding Mantelzorg: (op basis van bovengenoemde notitie). Een handleiding voor zowel medewerkers als leidinggevenden, waarin staat beschreven wat mantelzorg is en wat de regelingen en faciliteiten zijn die de organisatie biedt. De handleiding is op 10 november 2015 (Dag van de Mantelzorg) gepubliceerd op het intranet, en verstuurd naar alle P&O-adviseurs die de leidinggevenden hierop attenderen. De handleiding wordt jaarlijks geüpdatet en op de Dag van de Mantelzorg onder de aandacht gebracht.
 • Berichten intranet: Hierbij kan gedacht worden aan berichten over de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ en de hierboven genoemde handleiding. Daarnaast is het voorstel om maandelijks aandacht te schenken aan het thema mantelzorg, door bijvoorbeeld verhalen of filmpjes van mantelzorgers te plaatsen. Op 10 november 2015 (Dag van de Mantelzorg) is hier een start mee gemaakt.
 • Posters over het thema: Deze posters zijn er met name op gericht om aandacht te geven aan het thema mantelzorg. Door bijvoorbeeld insteekhoesjes op te hangen op toiletten en bij de koffieautomaten, bereik je een grote doelgroep. Het is de bedoeling dat deze posters begin januari 2016 opgehangen kunnen worden.
 • Filmpje: Er wordt een filmpje gemaakt waarin twee wethouders en de gemeentesecretaris het belang van aandacht voor het thema mantelzorg uitdragen. Het filmpje wordt op 14 december 2015 opgenomen en intern gepubliceerd op het intranet zodra we de officiële erkenning hebben ontvangen. Ook dit filmpje zal elk jaar op de Dag van de Mantelzorg opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
 • Voorbeeldverhalen van mantelzorgers: Dit kan op het intranet, zoals hierboven genoemd, maar het kan ook in een afdelingsoverleg of teamoverleg. Dit zorgt er voor dat je directe collega’s op de hoogte zijn van jouw situatie en tegelijkertijd creëert het bekendheid rondom het thema mantelzorg. Op 10 november 2015 (Dag van de Mantelzorg) is hier een start mee gemaakt. 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt door de P&O-adviseurs besproken in alle managementteams van de organisatie.
 • In de communicatie naar leidinggevenden wordt benadrukt dat ze het thema bespreekbaar maken in alle teamoverleggen.
 • Leidinggevenden maken mantelzorg bespreekbaar in afzonderlijke bila’s met medewerkers. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Mogelijkheid om in deeltijd te werken
 • Thuiswerken
 • Flexibele werktijden
 • Belasten met tijdelijke andere werkzaamheden
 • Maatwerkoplossingen: leidinggevende kijkt samen met medewerker naar een maatwerkoplossing

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Op ons intranet is een aparte pagina gemaakt waarop alle belangrijke informatie staat over het thema mantelzorg.
 • De handleiding mantelzorg is makkelijk vindbaar voor iedereen op het intranet.
 • Jaarlijks besteden we aandacht aan de Dag van de Mantelzorg
 • In onze organisatie is ‘het goede gesprek voeren’ belangrijk. In dit kader gaat een leidinggevende, indien nodig, z.s.m. met een medewerker in gesprek als hij/zij mantelzorgtaken heeft.
 • Enquête mantelzorg: Er is op dit moment geen 0-meting beschikbaar, daarom is het voorstel om eind 2016 een korte enquête te houden om te toetsen hoeveel medewerkers mantelzorger zijn en hoe het staat met de bekendheid en bespreekbaarheid van mantelzorg. 
Gemeente Nijmegen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties