Werk&Mantelzorg

Gemeente Noordoostpolder

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 mei 2016

Gemeente Noordoostpolder wil van betekenis zijn voor inwoners, organisaties en bedrijven in gemeente Noordoostpolder. Het is een dynamische gemeente, met oog én oor voor inwoners en ondernemers. Er werken 315 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De directie heeft ingestemd met het bekend en bespreekbaar maken van het onderwerp Mantelzorg in de organisatie.
 • Een workshop voor alle leidinggevenden heeft plaatsgevonden. Tijdens de workshop is aandacht gevraagd voor het onderwerp mantelzorg en werk. Ook is stilgestaan bij de mogelijkheden die de werkgever kan bieden aan een medewerker met mantelzorgtaken (de regelingen die de werkgever hiervoor heeft, verwijzen naar ondersteuning door Carrefour)
 • Er is als nieuwsbericht een informerende tekst op het intranet geplaatst over wat mantelzorg is en over de balans van mantelzorg en werk.
 • Dezelfde  tekst heeft een blijvende tekst op het intranet gekregen, waarbij door op de verwijzingen naar regelingen e.d. te klikken de medewerker terecht komt bij de uitgebreide tekst van de regeling. Ook staan op deze pagina een aantal linken naar brochures vermeld die medewerkers en leidinggevenden aanvullende informatie geven over het onderwerp mantelzorg.
 • Op alle mededelingenborden zijn posters gehangen om aandacht te vragen voor het onderwerp mantelzorg
 • In maart wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.  Aan dit onderzoek zijn ook vragen over mantelzorg toegevoegd.
 • Afhankelijk van de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden (lunch)bijeenkomsten voor mantelzorgende werknemers te georganiseerd (Carrefour). Tijdens deze bijeenkomst kunnen mantelzorgers tips uitwisselen en info over de dienstverlening van Carrefour/WMO-loket krijgen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Leidinggevenden hebben een workshop gevolgd over Wat is mantelzorg? Wat zijn signalen dat een mantelzorgende werknemer overbelast is?
 • Leidingggevenden en medewerkers voeren individueel in gesprekken o.a. in het kader van de HR-cyclus.
 • Tijdens werkoverleg wordt het onderwerp mantelzorg regelmatig besproken.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De gemeente Noordoostpolder kent een aantal regelingen/mogelijkheden die flexibiliteit bieden ten aanzien van de tijd en de plaats dat werkzaamheden worden verricht. Deze regelingen/mogelijkheden zijn:

 • Regeling werktijden.
  Deze regeling maakt het mogelijk om met de werktijden te schuiven (tijden dat wordt gewerkt, maar ook tijdelijk meer/minder werken).
 • Regeling telewerken.
  Deze regeling maakt het mogelijk om thuis (of op een andere locatie) werkzaamheden te verrichten.
 • Mogelijkheid tot het kopen van verlof.
  Door extra verlof te kopen, krijgt de medewerker meer gelegenheid om bijvoorbeeld mantelzorgtaken te verrichten.
 • Mogelijkheid om buitengewoon verlof op te nemen (CAR-UWO art. 6.4).
  De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) is van toepassing. Deze wet regelt dat medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. In bijzondere situaties kan een medewerkere op grond van de Wazo recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.

Het kunnen blijven bieden van mantelzorg naast het uitvoeren van je werk is vaak maatwerk. Maatwerk komt in overleg tot stand en wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De arbeidsvoorwaarden van de gemeente zijn van toepassing (o.a. de regelingen zoals al eerder genoemd) en vormen de basis voor de leidinggevende en de medewerker om in gesprek te gaan over maatwerkoplossingen.
 • De HR-cyclus (systeem van planning-, voortgang- en beoordelingsgesprekken) volgt de persoonlijke situatie van de medewerker. Bij aanvang van het gesprek wordt gevraagd naar de persoonlijke omstandigheden, daarbij wordt ook gevraagd naar mantelzorgtaken.
 • Alle medewerkers worden via het intranet actueel geïnformeerd.
 • Nieuwe medewerkers krijgen tijdens hun inwerkperiode uitleg door de leidinggevende over interne procedures en bij wie/ waar ze informatie kunnen vinden.
 • Het thema mantelzorg wordt meegenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2016. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding geven om aanvullende afspraken over toepassing van regelingen te maken.
 • De mantelzorgconsulent van Carrefour heeft tijdens de workshop voor leidinggevenden vertelt welke mogelijkheden er zijn om werkende mantelzorgers vanuit Carrefour te ondersteunen.

 Inès van der Vegt overhandigt de Erkenning aan wethouder Hennie Bogaards-Simonse

Gemeente Noordoostpolder is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties