Werk&Mantelzorg

Gemeente Noordwijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 november 2013

Bij gemeente Noordwijk werken 200 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Berichtgeving over mantelzorg en de regelgeving op intranet
 • Bespreekbaar maken thema mantelzorg tijdens functioneringsgesprekken

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan met nieuwe en bestaande medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie.
  Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in de CAR UWO.
 • We maken mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken en bilateralen.
 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij
  mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te
  combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Daarnaast is gemeente Noordwijk een ambassadeur voor de combinatie werk en mantelzorg:

 • We hebben het thema Werk en Mantelzorg besproken tijdens de netwerkbijeenkomst Zorg en Welzijn en het Wmo platform.
 • We hebben ervoor gezorgd dat in de gesprekken met andere gesubsidieerde werkgevers aandacht is voor werk en mantelzorg.
 • We subsidieren het Mantelzorgsteunpunt Noordwijk in de stimulering van oplossingen voor de combinatie Werk en Mantelzorg.
 • We participeren in de landelijke werkgroep Werk en Mantelzorg om oplossingen voor herintredende mantelzorgers te ontwikkelen
 • We participeren in de landelijke werkgroep Werk en Mantelzorg om mee te denken over modules voor beleidsambtenaren en lokale loketten/werkplein/UWV.
 • Er is met het steunpunt Mantelzorg Noordwijk een project gehouden waarin werkgevers in Noordwijk werden geinformeerd, ondersteund en geactiveerd om met mantelzorgvriendelijk beleid aan de slag te gaan. Op de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2015 kregen deze organisaties de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt door wethouder Fles en Stichting Werk&Mantelzorg.
Gemeente Noordwijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties