Werk&Mantelzorg

Gemeente Nuenen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 december 2019

De missie van de gemeente Nuenen is dat de inwoners van de gemeente Nuenen voor zichzelf en hun omgeving zorgen. De gemeente Nuenen ondersteunt haar inwoners daarbij. Bij de gemeente Nuenen werken 100 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • De balans werk-privé is een vast item wat besproken wordt in de persoonlijke ontwikkelgesprekken. Indien aan de orde wordt ook de rol van mantelzorger besproken en de wijze waarop de organisatie daarbij kan ondersteunen.
 • Nieuwsbrief op intranet over mantelzorg en de combinatie met werk.
 • Speciaal ingerichte pagina over mantelzorg op intranet, met een link naar mantelzorgpower, mantelzorg.nl,  steunpunt mantelzorg LEV groep, WMO en Nuenen helpt.
 • Aandacht voor de mantelzorgers rond de Dag van de Mantelzorg.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

De balans werk-privé is een vast item wat besproken wordt in de persoonlijke ontwikkelgesprekken. Indien aan de orde wordt ook de rol van de mantelzorger besproken en de wijze waarop de organisatie daarbij kan ondersteunen. De leidinggevende bespreekt samen met de medewerker of collega’s op de hoogte zijn van de mantelzorgtaken en of hier binnen het team over gesproken moet worden. De gemeente Nuenen is een informele organisatie. De deur van leidinggevenden staan altijd open om zaken te bespreken. Ook collega’s ondersteunen elkaar in en om het werk. Door de familiaire cultuur zijn collega’s op de hoogte van elkaars privé situatie.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De gemeente Nuenen biedt, naast de wettelijke verlofregelingen, maatwerkoplossingen als:

 • flexibele werktijden
 • thuiswerken
 • mogelijkheid tot aankoop van extra verlof
 • indien nodig (tijdelijke) aanpassingen van het takenpakket

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema is geborgd als vast onderdeel in het persoonlijke werkplan, wat jaarlijks wordt opgesteld en periodiek wordt bijgesteld. Evaluatie vindt ieder jaar op dit onderwerp plaats.
 • Het onderwerp mantelzorg staat regelmatig op de agenda van het werkoverleg en MT-overleg.
 • Er is een speciale pagina op intranet ingericht over mantelzorg. Hier wordt relevante informatie op geplaatst (nieuwsbrief, dag van de mantelzorger). En men wordt gewezen op externe informatie, zoals de website www.mantelzorgpower.nl.
 • P&O bespreekt regelmatig situaties van individuele medewerkers en hoe de werkgever met maatwerkoplossingen een bijdrage aan kan leveren.

Gemeente Nuenen is in het traject naar de Erkenning begeleid door de LEV Groep.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Nuenen en/of begeleiding naar de Erkenning in deze regio, kunt u contact opnemen met Ann Geelen, Wmo en mantelzorg consulent Nuenen, LEVgroep Leven en Verbinden, tel:040-2831675, 06-40744279, mail: ann.geelen@levgroep.nl.

Contactpersoon Werk&Mantelzorg: Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Gemeente Nuenen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties