Werk&Mantelzorg

Gemeente Nunspeet

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: notk

Gemeente Nunspeet is een overheidsorganisatie, gericht op het bedienen van haar burgers in de verschillende klantrollen en het realiseren van gewenst maatschappelijk effect. Gemeente Nunspeet wil een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheidsorganisatie zijn, die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om het doel te bereiken en die daarmee midden in de samenleving staat. Er werken 195 medewerkers bij gemeente Nunspeet.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben enkele nieuwsberichten over het onderwerp ‘mantelzorg’ geplaatst op ons Intranet, om aan te geven dat dit onderwerp bijzondere aandacht verdient en krijgt van de werkgever. We verwijzen naar een aparte button op het Intranet, waarachter informatie is opgenomen over Nunspeets beleid en regelingen die in te zetten zijn voor mantelzorgers; informatie over landelijk beleid en verwijzing naar diverse nuttige links (bijvoorbeeld over Steunpunt mantelzorg en Mezzo).
 • In het leidinggevendenoverleg is aandacht besteed aan het onderwerp ‘mantelzorg’. Besproken is o.a. hoe belangrijk het is dat medewerkers hun eigen mantelzorgsituatie kunnen bespreken met de leidinggevende. De bedoeling is dat het onderwerp ‘mantelzorg’ in alle functioneringsgesprekken en in het team-/afdelingsoverleg aan de orde komt.
 • Er is een interview geweest met een aantal medewerkers die mantelzorger zijn. Het verslag daarvan is (geanonimiseerd) ter beschikking van P&O gesteld en heeft input geleverd voor verdere acties.
 • In het najaar van 2017 is een workshop “balans werk/privé” georganiseerd. Deelname was vrij voor alle medewerkers die daar behoefte aan hadden. Voor mantelzorgers is het in balans houden van werk en privé ook vaak lastig.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Door het thema ‘mantelzorg’ standaard op te nemen in de functioneringsgesprekken, bevorderen we dat de medewerker het onderwerp laagdrempelig aan de orde kan stellen, in elk geval op dat moment. Vanwege de korte lijnen in onze organisatie schromen de meeste medewerkers niet om ook op andere momenten, wanneer ze daar behoefte aan hebben, met hun leidinggevende over hun mantelzorgsituatie te spreken.
 • Leidinggevenden zorgen ervoor dat het thema ‘mantelzorg’ wordt besproken in het teamoverleg/afdelingsoverleg.
 • Medewerkers die mantelzorger zijn worden opgeroepen om dit kenbaar te maken naar leidinggevende en collega’s. Wanneer hun situatie bekend is, zal er ook meer begrip ontstaan wanneer de mantelzorg onverhoopt zorgt voor knelpunten in het werk/functioneren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van o.a.:

 • flexibele werktijden, (voor enkele functies niet mogelijk)
 • tijdelijk minder werken
 • extra verlof kopen
 • thuiswerken
 • de wettelijke verlofmogelijkheden

Wanneer een medewerker via een rooster is ingepland en dus geen flexibele werktijden heeft, wordt in dringende gevallen een vervanger gevonden of andere oplossing gezocht, zodat de medewerker wel vrij kan nemen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens functioneringsgesprekken en in het team-/afdelingsoverleg; dit is besproken in het leidinggevenden-overleg.
 • Op initiatief van de medewerker wordt de combinatie mantelzorg en werk besproken en wordt gekeken naar welke oplossingen er zijn; maatwerkoplossingen indien nodig.
 • Een “button” over het thema Mantelzorg is op Intranet geplaatst, met informatie voor alle medewerkers; deze “button” is in een nieuwsbericht op Intranet geïntroduceerd.
 • Jaarlijks op de ‘dag van de mantelzorg’ wordt vanuit werkgeverszijde extra aandacht besteed aan het thema, in elk geval via het Intranet.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Zwaga, Beleidsadviseur P&O, telefoon: 0341-259319.

www.nunspeet.nl

Gemeente Nunspeet is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties