Werk&Mantelzorg

Gemeente Olst-Wijhe

Erkend mantelzorg vriendelijk sinds: 7 december 2011

Er zijn circa 160 medewerkers in dienst bij de Gemeente Olst Wijhe.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

  • Onderzoek nulmeting
  • Berichten op internet.
  • Posters opgehangen in de organisatie.

 

De volgende stappen zijn uitgezet om het thema te implementeren en te borgen binnen de organisatie:

  • Gaat met nieuwe medewerkers het gesprek aan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen ze de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
  • Maakt mantelzorg bespreekbaar tijdens functioneringsgesprekken.
  • Gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
  • Zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.)
  • Mogelijkheden bieden om werk en mantelzorg te combineren, doormiddel van zorgverlof.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl.

Heeft u vragen over de aanpak van de gemeente Olst Wijhe? Neem dan contact op met
J. Voppen, Coördinator P&O of bel: 0570-568111

Gemeente Olst-Wijhe is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties