Werk&Mantelzorg

Gemeente Oosterhout

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 maart 2019

Gemeente Oosterhout is een middelgrote gemeente in West-Brabant met t 55.540 inwoners. De missie van een gemeente is om samen met bewoners en ondernemers de stad beter te maken voor bewoners, ondernemers én bezoekers.

De organisatievisie van de gemeente Oosterhout luidt: wij willen graag ondernemende medewerkers die resultaatgericht werken. Ze hebben een extern georiënteerde blik en leggen verbindingen tussen de stad, ketenpartners, medewerkers en collega’s onderling. We willen een betrouwbare partner zijn voor ons inwoners, ketenpartners en voor elkaar. We werken continu aan kwaliteitsverbetering, op alle fronten. We zijn een flexibele organisatie en zijn zoveel mogelijk lean ingericht; zijn op alle niveaus toegankelijk en waar nodig leveren we maatwerk.

Er werken 450 medewerkers bij Gemeente Oosterhout.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Nieuwsberichten op intranet over thema montelzorg en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Vast gedeelte over “mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” als onderdeel van de P&O informatiepagina op intranet.
 • Aandacht voor Dag van de Mantelzorg op intranet.
 • Aandacht voor de mantelzorgwaardering op intranet.
 • Poll op intranet welke medewerkers werk en mantelzorg combineren of dit denken in de toekomst te gaan doen.
 • De ondernemingsraad heeft aandacht gevraagd voor dit onderwerp en is hier over geïnformeerd.
 • Toelichting aan wethouder P&O over thema werk en mantelzorg.
 • Directie & management is geïnformeerd over het thema en hoe zij medewerkers kunnen ondersteunen in de balans werk-mantelzorg.
 • Posters over het thema opgehangen in de organisatie en buitenlocaties.
 • Mantelzorglunch aangeboden voor mantelzorgende medewerkers om waardering uit te spreken.
 • Verwijzingen naar websites voor meer informatie en ondersteuning, bijvoorbeeld www.mantelzorgpower.nl en Surplus Oosterhout.
 • Informeren nieuwe medewerkers bij arbeidsvoorwaardengesprek en d.m.v. flyer in introductiemap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

Wij kennen geen verplichte personeelsgesprekken meer. De inhoud is vrij, maar we verwachten wel van leidinggevenden en medewerkers dat ze eenmaal per jaar met elkaar in gesprek gaan. Medewerkers nemen vooral zélf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling, takenpakket en functioneren. Natuurlijk is de leidinggevende er om te faciliteren, motiveren, begeleiden, in te grijpen en bij te sturen binnen de algemene kaders. Mantelzorg is opgenomen als aanbeveling bij deze gesprekken.

Wij vinden het belangrijk dat:

 • De combinatie werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar is binnen onze organisatie.
 • Verlofregelingen bekend zijn en toegepast worden.
 • Leidinggevenden en medewerkers samen zoeken naar maatwerkoplossingen bij de balans tussen werk en mantelzorg.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden (afhankelijk van functie)
 • Kortdurend- of langdurend zorgverlof
 • Mogelijkheid om deels thuis te werken (afhankelijk van functie)
 • Tijdelijk vermindering van uren

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

Al heel lang passen wij verschillende verlofregelingen toe vanuit de wet Arbeid en Zorg. Daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden zoals flexibel werken, inzetten van verlof etc. Iedere situatie is anders en een panklare oplossing is er dan ook niet. Wij blijven aandacht besteden aan het thema en borgen het thema o.a. door:

 • Nieuwe medewerkers bij de start van het dienstverband informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en ze te wijzen op (de mogelijkheden van) maatwerkoplossingen. Na het gesprek ontvangen zij een flyer.
 • Leidinggevende maakt mantelzorg (balans werk-mantelzorg) bespreekbaar tijdens personeelsgesprekken en bekijkt welke maatwerkoplossingen passend zijn voor de medewerker en de organisatie, als blijkt dat de medewerker mantelzorgtaken verricht.
 • P&O is beschikbaar voor advies als het gaat over maatwerkoplossingen en regelingen.
 • Jaarlijks besteden wij aandacht aan de Dag van de Mantelzorg en we blijven nauw samenwerken met Surplus.
 • Wij bieden in samenwerking met Surplus een informatiepakket aan voor mantelzorgende medewerkers.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Oosterhout kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Gemeente Oosterhout is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties