Werk&Mantelzorg

Gemeente Papendrecht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 18 april 2018

Bij gemeente Papendrecht werken 180 mensen.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben een lunchbijeenkomst georganiseerd
 • Er zijn presentaties gehouden in werkoverleggen
 • We hebben posters opgehangen
 • Er is een pagina op intranet over het thema ingericht
 • We hebben een handreiking gemaakt en uitgedeeld met informatie over het begrip mantelzorg en het belang van bespreekbaar maken en welke faciliteiten en regelingen er zijn in de organisatie
 • We hebben met een artikel met interview met mantelzorger in het personeelsblad aandacht besteedt aan het belang van bespreekbaar maken en oplossingen die mogelijk zijn
 • Er komt eind 2017 een bijeenkomst met het Management Team om de bekendheid en bewustwording bij managers te vergroten

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s ?

 • Thema is bespreekbaar in het werkoverleg
 • We stimuleren dat medewerkers de druk van mantelzorg bespreekbaar maken

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Kortdurend verlof
 • Langdurend verlof
 • Flexibele werktijden
 • Thuiswerken

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie? 

 • Mantelzorg is een thema in het personeelsbeleid
 • We organiseren terugkerende lunchbijeenkomsten over het thema
 • Er vindt periodieke evaluatie plaats in het managementteam
 • We hebben de verlofmogelijkheden opgenomen in de rechtspositie
 • Er is een aparte pagina op intranet (SID) opgenomen
 • We denken nog na over terugkerende acties
 • Er wordt jaarlijks aandacht aan het thema besteed rondom de Dag van de Mantelzorg
Uitreiking Erkenning
vlnr: burgemeester gemeente Papendrecht, BWI Papendrecht, Dixi Sanitary Services

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Korteland, HRM adviseur, mail: aa.korteland@papendrecht.nl.

Gemeente Papendrecht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties