Werk&Mantelzorg

Gemeente Putten (Regio Noord-Veluwe)

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 25 april 2012

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting uitgevoerd.
 • Berichten op intranet geplaatst.
 • Posters over het thema opgehangen door de organisatie.
 • Actief bezig geweest met de mantelzorg week.
 • Personeel kond gesprekken voeren met specialist opgebied van mantelzorg.
 • Cursus gegeven over werk en mantelzorg..

 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het Arbeidsreglement is gewijzigd en er is een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen.
 • Met nieuwe medewerkers het gesprek aangaan over hun thuis/zorgsituatie. Daarbij wijzen we de nieuwe medewerker op de mogelijkheden in het arbeidsreglement.
 • Mantelzorg bespreekbaar maken tijdens functioneringsgesprekken.
 • Zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek gaan wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers, werkgeversorganisaties en de overheid steeds aandacht is voor werk en mantelzorg.
 • Het is een altijd bespreekbare zaak binnen de organisatie geweest, dat het personeel vragen kan stellen over mantelzorg.

Zij zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Website regio Noord Veluwe

Gemeente Putten (Regio Noord-Veluwe) is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties