Werk&Mantelzorg

Gemeente Raalte

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 29 september 2014 

Gemeente Raalte heeft 20 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • er heeft een campagne plaatsgevonden om bekendheid en bewustwording bij medewerkers te realiseren
 • als voorbereiding op de campagne was het thema werk en mantelzorg onderdeel van de inspiratiessessie bij de teammanagers
 • iedere medewerker heeft een muismat met informatie over werk en mantelzorg op het bureau ontvangen
 • alle leidinggevenden hebben een digitale sleutel gekregen met een teampresentatie en alle informatie voor leidinggevenden en medewerkers
 • er is informatie verstrekt via posters, Intranet, Gemeengoed en Raadar
 • het team Advies/P&O heeft een voorstel van afspraken gemaakt rondom werk en mantelzorg als aanvulling op het levensfasebewust personeelsbeleid
 • werknemers met mantelzorgtaken hebben deelgenomen aan een lunchbijeenkomst

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • we hebben het Arbeidsreglement gewijzigd en een nieuwe mantelzorgvriendelijke passage opgenomen
 • er is informatie over mantelzorg vast op intranet geplaatst
 • de HRM formulieren zijn aangepast
 • mantelzorg wordt besproken tijdens functioneringsgesprekken
 • ieder jaar komt er een lunchbijeenkomst voor werknemers met mantelzorgtaken
 • leidinggevenden gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.

Gemeente Raalte is ambassadeur

Gemeente Raalte zorgt ervoor dat in de gesprekken en onderhandelingen met andere werkgevers en werkgevers-organisaties steeds aandacht is voor werk en mantelzorg. De Raalter Kring Werkgevers heeft het thema op de agenda gezet bij alle ondernemersnetwerken in de kernen van de gemeente Raalte door het houden van presentaties en het benaderen van werkgevers. Er is zowel binnen de gemeente als ook bij het bedrijfsleven informatie verstrekt over de lokale ondersteuningsmogelijkheden, Steunpunt Mantelzorg Carinova en de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel.
Het is dit jaar nog door subsidie van de gemeente mogelijk voor twee bedrijven met mantelzorgvriendelijk beleid te starten. Organisaties die de Erkenning hebben behaald, mede dankzij de inzet van gemeente Raalte, zijn:Kinderopvang Koos, Stichting Peuterspeelzalen Raalte, Carinova, Sondruk, Boerhof Inrichters, Braakman Dienstverlening, Nijhoff Installatietechniek en Ondernemersnetwerk Raalte.

Deze organisaties en de gemeente zijn begeleid door Jong en Veer, een mantelzorgadviesbureau voor bedrijven en gemeenten: www.jongenveer.nl

Heeft u vragen over de aanpak van gemeente Raalte, neem dan contact op met Jack de Goede, mail:Jack.de.Goede@raalte.nl of Gerrie Lamers-Middag, mail: gerrie.lamers@raalte.nl

Er is in de lokale en regionale pers aandacht besteed aan de inspanningen van gemeente Raalte en de organisaties die met het thema aan de slag zijn gegaan:

Gemeente Raalte is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties