Werk&Mantelzorg

Gemeente Roermond

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

De missie van gemeente Roermond is: ‘Roermond, dienstverlenende stad vanuit haar kernprincipes toegankelijk, op maat, ontvankelijk, geïntegreerd, eigentijds en met garanties’. De klant beleeft ‘Roermond’ in onze dienstverlening: ambitieus, gedreven en betrokken. Bij de gemeente werken ruim 500 mensen over 5 vestigingen.   

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema is besproken tijdens afdelingsoverleggen.
 • Algemene informatie over werk en mantelzorg is gepubliceerd op intranet en wordt geregeld (minimaal elke 3 maanden) vernieuwd, onder meer door het plaatsen van herkenbare informatie zoals portretten/ervaringsverhalen van medewerkers die mantelzorger zijn.
 • Onder alle medewerkers zijn geprinte ansichtkaarten verspreid met informatie.
 • Posters over het thema zijn opgehangen op de verschillende locaties.
 • Op de Dag van de Mantelzorg is er extra aandacht voor het thema; in 2016 door het verspreiden van tegoedbonnen (collega’s kunnen die geven aan collega’s die mantelzorger zijn).

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema is besproken in het Managamentteam en tijdens de afdelingsoverleggen met medewerkers.
 • Het Steunpunt Mantelzorg Roermond heeft inhoudelijke informatie gegeven aan het MT.
 • Thema is opgenomen in de gesprekscyclus met leidinggevenden.
 • Het thema is besproken in het overleg van de personeelsadviseurs; zij vervullen een  ondersteunende rol naar leidinggevenden.
 • De leidinggevenden zijn geïnformeerd over de rol die zij kunnen vervullen en de mogelijkheid van regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Werktijdenregeling biedt flexibiliteit op het vlak van werktijden. Medewerkers kunnen binnen een ruim tijdvak zelf kiezen hoe laat ze beginnen. Ook kunnen ze in een bepaalde periode meer/minder werken, zolang ze maar uitkomen op de gemiddelde arbeidsduur per week. Verder:

 • Thuiswerken
 • Tijdelijke aanpassing arbeidsduur
 • Verlofsparen

Deze zaken zijn er specifiek op gericht dat medewerkers kunnen zorgen voor maatwerk daar waar dat nodig is.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het thema is opgenomen in de gesprekscyclus van medewerkers en leidinggevenden.
 • Er is een vraag over mantelzorg opgenomen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Minimaal 3 maandelijks wordt actuele informatie over mantelzorg en werk vermeld op intranet.
 • Jaarlijks aandacht voor het thema rond de Dag van de Mantelzorg, in 2016 door de verspreiding van tegoedbonnen door collega’s.

De gemeente Roermond is in 2015 uitgeroepen als meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg door het Platform Mantelzorg Limburg.  Als gemeente werken we continu aan versterking en verbetering van ons mantelzorgbeleid.  Tijdens het congres “mantelzorg doe je samen” op 9 november 2016 vindt o.a. een workshop mantelzorg en werk plaats. Als gemeente roepen we andere werkgevers op om te zorgen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Gemeente Roermond wil hierin een ambasadeursrol vervullen. Mantelzorg moet een duurzame plaats in het personeelsbeleid van de gemeente Roermond krijgen.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met: Betty Wilms, beleidsmedewerker Welzijn, mail: bettywilms@roermond.nl tel: 0475-359425.

Gemeente Roermond is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties