Werk&Mantelzorg

Gemeente Schiedam

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 9 november 2016

Schiedam kan getypeerd worden als een levendige woon- en werkstad in een decor van typerend cultureel erfgoed met innovatieve bedrijvigheid. Drie kernwaarden staan centraal: authentiek, vernieuwend en levendig. De ambities en vraagstukken van Schiedam zijn groot. De gemeentelijke organisatie richt de blik naar buiten: naar de initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners. Van de circa 570 medewerkers wordt dan ook veel flexibiliteit en creativiteit gevraagd, initiatief en ondernemerschap worden gestimuleerd, en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is een onderzoek/nulmeting gedaan naar beleving combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer
 • Het thema rondom Mantelzorg is binnen de organisatie integraal opgepakt en portefeuilleoverschrijdend. Er is een nauwe samenwerking geweest tussen HR,  team Zorg, Welzijn & Sport en het Kenniscentrum.
 • Medewerkers zijn via het Intraweb geïnformeerd over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • De resultaten van het onderzoek/nulmeting zijn teruggekoppeld aan de organisatie
 • Het Personeelsplein op Intraweb is uitgebreid met een nieuwe pagina omtrent het Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor mantelzorgers en leidinggevende.
 • De bedrijfsarts en HR adviseurs zijn middels een informatiebijeenkomst nader geïnformeerd over wat de combinatie werk en mantelzorg betekent en hoe hierop wordt geadviseerd richting het management en medewerkers. Hierbij konden mooie ervaringen uitgewisseld worden, ook in de relatie met de bedrijfsarts.
 • Op de Dag van de Mantelzorg wordt jaarlijks aandacht gegeven voor het thema. Gedurende het jaar door middel van bijv. interviews met mantelzorgers.
 • Er wordt nog een bredere bijeenkomst georganiseerd middels de zogeheten Kennishub waarin een spreker buiten de organisatie wordt uitgenodigd om ervaringen te delen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • HR adviseurs zetten het onderwerp op de agenda van het management tijdens bilateralen.
 • Het thema wordt ook besproken in het teamoverleg van HR. De HR adviseurs bespreken casuïstiek/maatwerkoplossingen.
 • Leidinggevenden en medewerkers worden, naast de al bekende mogelijkheden binnen het personeelsbeleid en maatwerkoplossingen ook gewezen op hulp buiten de organisatie (vb. workshops voor werkende mantelzorgers).
 • Door het thema regelmatig op de agenda te zetten en daarover periodiek in de organisatie te communiceren/aandacht aan te geven, wordt het herkenbaar en makkelijker bespreekbaar in de organisatie.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Flexibele werktijden (enkel bepaalde/specifieke functies hebben roosters)
 • Tijdelijk minder werken
 • Tijdelijk andere werkzaamheden/projecten doen die de combinatie werk en mantelzorg kunnen vergemakkelijken.
 • Thuiswerken
 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Er wordt actief gewezen op de mogelijkheid van gebruik wettelijke verlofregelingen.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Mantelzorg en de werk- privé balans is een onderwerp van gesprek tijdens voortgangsgesprekken.
 • Via het Personeelsplein (Intraweb) is een mantelzorgvriendelijke pagina opgenomen met informatie en mogelijkheden voor leidinggevenden en mantelzorgers. Dit betreft dan o.a. de wettelijke regelingen (denk aan zorgverlof) maar ook maatwerkoplossingen en hulp/tips via andere kanalen.
 • Bij bekendheid dat een medewerker mantelzorgtaken heeft, wordt er op korte termijn gesproken over de combinatie met werk en in hoeverre daar aanpassingen nodig zijn. HR adviseert hierbij de leidinggevende en medewerker.
 • Jaarlijks aandacht geven voor het thema op de Dag van de Mantelzorg. Gedurende het jaar zal periodiek aandacht gegeven worden door middel van bijv. interviews met Mantelzorgers of meeting. 

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Shanty Badal (beleidsadviseur Team Zorg, Welzijn en Sport) via s.badal@schiedam.nl of Sanela Ramic (HR-adviseur) via s.ramic@schiedam.nl. 

 
Gemeente Schiedam is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties