Werk&Mantelzorg

Gemeente Súdwest-Fryslân

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 17 december 2019

Wij zoeken actief verbinding met inwoners en ondernemers. We bouwen aan een samenleving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Bij de gemeente Súdwest-Fryslân werken 925 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 

  • Beleid geschreven en mantelzorg gepositioneerd onder gezondheidsmanagement 
  • Enquete gehouden
  • Informatie via personeelsblad
  • Workshop balans en privé via het leerhuis 

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

Binnen SWF zijn er voldoende mogelijkheden om mantelzorg te faciliteren. 
Naast de wettelijke mogelijkheden in de wet Arbeid en Zorg in combinatie met de rechtspositionele regelingen in de CAR/UWO, kent SWF een flexibele werktijdenregeling. Naast deze faciliteiten kent SWF diverse vormen van Ontwikkelgesprekken (gesprek tussen leidinggevende en medewerker) waarin balans en privé of werk en welzijn aan de orde komt. Ook is er altijd gelegenheid om een privé situatie met een leidinggevende te bespreken om zo tot afspraken te komen om werk en privé in balans te houden (maatwerk). De HR adviseur speelt hierin een adviserende rol. Via het Leerhuis, onderdeel van HR, kan er ook voorlichting worden gegeven over Mantelzorg. 

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

Voorbeeld van maatwerkoplossingen zijn: 
• Aanpassen van de werktijden 
• Thuiswerken 
• Taakaanpassing 

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

  • Ontwikkelgesprekken tussen medewerker en leidinggevende waarin werk/prive balans is geagendeerd en mantelzorg actief wordt uitgevraagd.
  • De HR adviseur heeft een adviserende rol naar leidinggevenden en medewerkers om te zoeken naar oplossingen die helpen.
  • Bij introductie van nieuwe medewerkers komt gezondheidsmanagement en daarmee ook mantelzorg besproken.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Súdwest-Fryslân kunt u contact opnemen met Martijn Tillema, m.tillema@werkenmantelzorg.nl 

Gemeente Súdwest-Fryslân is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties