Werk&Mantelzorg

gemeente Utrecht

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 november 2016

De gemeente Utrecht wil een open, scherpe, wendbare en betrouwbare organisatie zijn. De gemeente richt zich de komende jaren op goed samenwerken. Dit doen zij binnen én buiten het stadskantoor, met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij de gemeente werken ruim 4000 mensen.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Oproep geplaatst in een nieuwsbrief van de COR (Centrale Ondernemings Raad), ruim 170 mantelzorgers hebben gereageerd. We hebben met 3 mantelzorgers een interview gehouden en die verhalen/portretten zijn op intranet geplaatst.
 • Berichten geplaatst op beeldschermen in de huiskamers en kantine en op intranet, waaronder portretten van mantelzorgers binnen onze organisatie en een filmpje van de wethouder personeelszaken.
 • In het bedrijfsvoeringsbericht aan alle leidinggevenden is op 7 november een artikel opgenomen over mantelzorg.
 • Informatie over (verlof) mogelijkheden voor mantelzorgers beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt op intranet.
 • Een foto-expositie in de hal van het Stadskantoor over mantelzorgers https://www.u-centraal.nl/mantelzorg/mantelzorger-in-beeld/ en aandacht gerealiseerd voor deze expositie via intranet en beeldschermen.
 • We hebben als gemeente een city challenge uitgeschreven rondom mantelzorg https://www.citychallenges.nl/challenges/Utrecht/take-a-break-mantelzorgers en aandacht gerealiseerd voor deze prijsvraag via intranet, social media en beeldschermen.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Teams worden gestimuleerd om naast formele werkoverleggen week start-ups te organiseren waarin naast werk gerelateerde zaken ook lief en leed besproken wordt.
 • Bij het aanvragen van zorgverlof wordt benadrukt dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met je leidinggevende en je collega’s om naar passende oplossingen te zoeken bij de combinatie van langdurige zorg en werk.
 • Bedrijfsartsen hebben nadrukkelijk een rol in managementcoaching. Zij stimuleren leidinggevenden om het gesprek aan te gaan met hun werknemers, niet alleen bij verzuim maar ook preventief. Leidinggevenden worden hierin opgeleid binnen het management Development Program.
 • Medewerkers kunnen zelf eenvoudig een afspraak met een bedrijfsarts inplannen.
 • We hebben U-coaches. Dit zijn collega’s die naast hun reguliere werk zijn opgeleid tot coach. Zij helpen medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling: van het verbeteren van de communicatie tot het beter omgaan met je energie.
 • In september 2016 was de week van U & me. Medewerkers konden in deze week diverse workshops volgen gericht op ‘het goede gesprek’.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Met de verhuizing naar ons nieuwe stadskantoor in 2014 is het veel makkelijker geworden om flexibeler te werken en vanuit thuis te werken. Dit wordt vanuit de organisatie ook sterk gestimuleerd.
 • We werken aan levensfasegericht personeelsbeleid, d.w.z. er wordt rekening gehouden  met die specifieke behoeften, omstandigheden en mogelijkheden die medewerkers in een bepaalde levensfase hebben. Dit draagt eraan bij dat medewerkers beter, fitter en met meer plezier hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst.
 • Kortdurend zorgverlof, calamiteiten verlof en langdurig zorgverlof.
 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • We stimuleren en trainen leidinggevenden in het voeren van ‘het goede gesprek’. We werken eraan dat het stellen van vragen over de werk/privé balans normaal is.
 • We gaan vanaf dit jaar elk jaar rondom de dag van de mantelzorg aandacht schenken aan mantelzorg . Bijvoorbeeld aan portretten van collega’s die werk met mantelzorg combineren. Deze worden op intranet geplaatst.
 • Bij personeelsinformatie op intranet heeft mantelzorg een prominente plaats gekregen. Hier staat alle informatie voor mantelzorgers te vinden en wordt benadrukt dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan over een passende oplossing.
 • Onze HRM adviseurs en bedrijfsartsen/managementcoaches begeleiden en adviseren zowel medewerkers als leidinggevenden, als zij met elkaar niet tot een oplossing komen.
 • We onderzoeken of we een training kunnen ontwikkelen voor en door mantelzorgers over vitaliteit. Tijdens de uitreiking van de erkenning op 10 november gaan we hier aandacht aan besteden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Scholten, beleidsadviseur: f.scholten@utrecht.nl

Perbericht Erkenning gemeente Utrecht

Filmpje over mantelzorg met wethouder Kees Geldof

gemeente Utrecht is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties