Werk&Mantelzorg

Gemeente Vlaardingen

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 april 2016

Vlaardingen is een stad en gemeente aan de Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied, in de provincie Zuid-Holland. Wij hanteren als visie: Samen met inwoners, organisaties, ondernemers, collega`s en bestuurders werken we aan de ontwikkeling van onze stad. Vanuit gelijkwaardigheid, professioneel en met lef, waarbij we elke dag weer leren en verschillen accepteren en benutten. Bij de gemeente Vlaardingen werken er op dit moment 497 medewerkers.  

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Het thema mantelzorg is in meerdere nieuwsbrieven uiteengezet, waarin ook de visie van het management op dit thema bekend is gemaakt.
 • Er is een nulmeting gehouden naar de beleving van de combinatie werk en mantelzorg op de werkvloer.
 • De resultaten van deze nulmeting zijn gepubliceerd op Visnet, evenals een handreiking.
 • De directie is geïnformeerd over het voornemen om de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ aan te vragen en welke acties daarvoor nodig zijn.
 • Er is een aparte Visnet pagina in de maak met actuele informatie en verwijzingen naar het mantelzorgsteunpunt Minters. De mantelzorgpagina wordt tezamen met de Erkenning bekendgemaakt.
 • Daarnaast houdt de gemeente het thema onder de aandacht door het als vast agendapunt op te nemen en zo aandacht voor het onderwerp te borgen.
 • Er is jaarlijks aandacht voor het thema rondom de Dag van de Mantelzorg; bijvoorbeeld middels een interview met een mantelzorger in Bloeit.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Tijdens de gesprekscyclus tussen leidinggevende en medewerker wordt gesproken over de balans tussen werk en privé en of er zorgtaken zijn.
 • Het thema wordt besproken in het teamoverleg /afdelingsoverleg.
 • Met de medewerkers die zich hebben gemeld/ die zich melden als mantelzorger is/wordt er een gesprek gearrangeerd met de leidinggevende en de P&O adviseur om de combinatie van werk en mantelzorg te bespreken.
 • Via Visnet wordt informatie verstrekt en worden er workshops voor leidinggevenden en werkende mantelzorgers aangeboden.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

De gemeente Vlaardingen heeft een breed HRM-instrumentarium tot haar beschikking:

• Verschillende soorten (zorg)verlof:
– Calamiteiten en kort verzuim verlof
– Kortdurend zorgverlof
– Buitengewoon verlof (aan de medewerker kan op verzoek, onder opgave van redenen en de duur van het verlof, al dan niet onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk betaald buitengewoon verlof worden verleend. Het verlof kan maximaal 1 jaar bedragen)
– Via het cafetariamodel verlof kopen

Aanvullende regelingen:

Flexibele werktijden en maatwerk zijn de sleutels om zekerheid te bieden van continuïteit en effectiviteit op de werkvloer. Bij flexibele werktijden zijn er, in overleg met de leidinggevende, de volgende reeds bestaande opties:

• Flexibele werktijden, 4 x 9 uur werken
• Thuiswerkmogelijkheden
• Tijdelijke aanpassing van het takenpakket
• Tijdelijke aanpassing van arbeidsduur 

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het actief bespreekbaar maken van de werk/privé situatie, specifiek mantelzorg.
 • Het (blijven) aanbieden van informatie over het thema op Visnet.
 • Het aanbieden van scholing, ook in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg.
 • Het agenderen van de werk/privé balans in de gesprekscyclus tussen leidinggevende en mantelzorger.
 • Vast agendapunt op de agenda bij de gemeente.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Vlaardingen kunt u contact opnemen met Daniela Tomaello en Priscilla Altun, P&O adviseurs, tel: 010-2484000 of  mail: d.tomaello@vlaardingen.nl / p.altun@vlaardingen.nl.

Handreiking mantelzorg gemeente Vlaardingen

Bericht op website gemeente Vlaardingen met oproep aan werkgevers

Gemeente Vlaardingen is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties