Werk&Mantelzorg

Gemeente Weert

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 7 december 2016

Bij de gemeente Weert werken tussen de 350-400 mensen met passie aan klantgerichte dienstverlening, in een organisatie met een nieuw type ambtenaren dat durft los te laten en te vertrouwen, lef heeft, verantwoordelijk neemt en krijgt en in beweging is.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is dit jaar naast de dag voor de mantelzorg en een mantelzorgconcert, maar een hele week van de mantelzorg georganiseerd. De informatie over de activiteiten deze week zijn via de Mantelzorgnieuwsbrief in de eigen organisatie verspreid. Het aanmeldformulier voor het mantelzorgconcert idem.
 • Werkende mantelzorgers bij de gemeente hebben van deze activiteiten gebruik kunnen maken. De wethouder Zorg is bij diverse activiteiten rondom het thema mantelzorg aanwezig geweest.
 • In december vindt er een evaluatie plaats van de activiteiten die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden, wat  daarvan de resultaten zijn en waar nog aandacht aan besteed moet worden. De positie van mantelzorger(s) binnen  de eigen organisatie komt daarbij beslist ook aan bod.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Elke medewerker heeft jaarlijks een resultaatgesprek en binnen dat jaar vinden er, afhankelijk van behoefte en noodzaak, gesprekken plaats. Het thema mantelzorg kan worden besproken bij het onderdeel balans werk-privé.
 • In het kader van een cultuurtraject dat we momenteel doorlopen, worden er bijeenkomsten voor zowel medewerkers als leidinggevenden gehouden (uiteraard ook gemengd).
 • Indien er sprake is van mantelzorg, wordt in overleg tussen medewerker en leidinggevende bekeken hoe dit ingepast kan worden.
 • Doordat de medewerkers goed zijn gefaciliteerd (denk aan de mogelijkheid om thuis te werken of op een andere externe locatie) is er nagenoeg altijd een oplossing te verzinnen.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Flexibele werktijden (mits de functie dit toelaat)
 • Ruilen van diensten
 • Thuiswerken
 • Verlofsparen en verlof bijkopen
 • Tijdelijk minder werken
 • Onbetaald verlof

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • De balans tussen werk en privé is een belangrijk onderwerp in de jaarlijkse gesprekscyclus
 • Op ons interne communicatienetwerk ‘OCTO’ wordt aandacht besteed aan het onderwerp mantelzorg en werk
 • Er wordt intern en extern een nieuwsbrief uitgegeven “Samen Leven in Weert” met o.a. het  thema mantelzorg
 • Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg (of week van de Mantelzorg) rondom 10 november

Ambassadeurschap

Gemeente Weert heeft welzijnsinstelling Punt Welzijn de opdracht gegeven om in 2016 en 2017 ‘Mantelzorgvriendelijk Weert’ gestalte te geven. Een van de thema’s is aandacht voor mantelzorg en werk. Ook bedrijven in Weert zullen hiervoor benaderd worden. Dit plan is gepubliceerd op de website van de gemeente Weert. Zie de bijlage.

Heeft u vragen over de aanpak van gemeente Weert, neem dan contact op met Marjo Janssen, beleidsmedewerker, mail: m.janssen@weert.nl

Plan Mantelzorg Gemeente Weert 2016 – 2018

Gemeente Weert is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties