Werk&Mantelzorg

Gemeente Westland

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 10 mei 2021

Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
Op 10 november 2020 op “De dag van de Mantelzorg” is via een video-interview tussen de wethouder P&O en de gemeentesecretaris aandacht op mantelzorg gevestigd.
Ook is op intranet een persoonlijk interview met een collega geplaatst, die mantelzorg naast haar werk bij de gemeente verleent. Ook zijn Webinars door de Westlandse School aangeboden. Tenslotte zijn publicaties over mantelzorg vanuit de overheidstaak van de gemeente richting burgers op intranet geplaatst.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?– Mantelzorg als gespreksonderwerp in de gesprekscyclus op te nemen;
– Mantelzorg te bespreken in teamoverleggen en CT’s;
– De leidinggevenden zijn bekwaam/bewust gemaakt door een persoonlijke instructie door de HRM-adviseur van PO&O en zijn de leidinggevenden ondersteund met hand-outs om in gesprek te gaan;
– Onderling overleg tussen collega’s te stimuleren;
– Actief nieuwe medewerkers informeren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
Mogelijkheden voor:
– Calamiteitenverlof
– Kortdurend zorgverlof
– Langdurend zorgverlof
– Aanpassing werktijden, werkplek en arbeidsduur
Nader toelichting hierover is opgenomen in het Personeelshandboek.

Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?
Op intranet is een product geplaatst, heeft toevoeging van een zelfstandig hoofdstuk in het Personeelshandboek van Gemeente Westland (uitwerking CAO Gemeenten) plaatsgevonden. De Regeling Gesprekscyclus is uitgebreid met gespreksonderwerp Mantelzorg. Hiermee is de dialoog en maken van afspraken geborgd. Wij blijven dit monitoren. Onder meer via enquêtes, MTO etc. Tevens besteden we jaarlijks aan mantelzorg op de dag van de mantelzorg.
Tijdens de volgende dag van de mantelzorg (november 2021) zullen we ons beleid actief evalueren

 

Gemeente Westland is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties