Werk&Mantelzorg

Gemeente Zoetermeer

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 6 januari 2014

Bij gemeente Zoetermeer werken ongeveer 1000 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • We hebben een lunchlezing over het thema gehouden
 • We hebben speciale publicaties geplaatst in ons personeelsblad Scoop (zie de bijlagen)
 • We hebben informatie op intranet geplaatst 
 • We hebben een speciale nieuwsbrief voor leidinggevenden gemaakt en verspreid (zie bijlagen)
 • We hebben een folder over mantelzorg voor medewerkers gemaakt (zie bijlagen)

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • De combinatie werk en (mantel)zorg is onderdeel van periodieke (Opkoers-)gesprekken (3 per jaar) tussen medewerker en leidinggevende.
 • Leidinggevenden bespreken met medewerkers de mogelijkheden om werk en mantelzorg goed te combineren.
 • Leidinggevenden zijn, binnen de kaders, vrij in het maken van maatwerkafspraken met mantelzorgende medewerkers.
 • Leidinggevenden, P&O adviseurs en bedrijfsmaatschappelijk werk wijzen mantelzorgende medewerkers op ondersteuningsmogelijkheden van externe organisaties. 

Ook als overheidsinstantie heeft de Gemeente Zoetermeer het thema mantelzorg prominent op de agenda:

 • In het meerjarenbeleidplan WMO heeft de gemeente Zoetermeer recentelijk de visie voor het vrijwilligerswerk en mantelzorg geformuleerd. De uitvoering is per 1 januari 2014 gegund aan het samenwerkingsverband tussen Stichting MOOI! En Palet Welzijn. Er is één centraal meldpunt waar vragen over informele zorg en hulp bij elkaar komen.
 • Begin van het jaar is met ondersteuning van de Gemeente Zoetermeer een Nieuwjaarslunch georganiseerd voor de mantelzorgers én degene voor wie zij zorgen (http://www.zoetermeer.nl/centrum/nieuws-centrum_41191/item/nieuwjaarslunch-voor-mantelzorgers_60161.html

Bekijk ook deze bijlagen:

Heeft u vragen over de aanpak van Gemeente Zoetermeer, neem contact op met Silke den Boogert,  beleidsadviseur P&O, tel:079-346 9688.

Gemeente Zoetermeer is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties