Werk&Mantelzorg

Gemeente Rijswijk

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 8 november 2019

Rijswijk is een wendbare organisatie met flexibele medewerkers. De aansturing van medewerkers is gebaseerd op vertrouwen en op resultaat, medewerkers zijn betrokken en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun werk om zo een optimale bijdrage te leveren aan de organisatieresultaten. De communicatie is open en transparant. Bij de gemeente Rijswijk werken 430 medewerkers.

Welke  acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Oproep geplaatst voor lunchbijeenkomst voor werkende mantelzorgers en collega’s op intranet en via posters.
 • Lunchbijeenkomst voor werkende mantelzorgers.
 • Aanbevelingen uit lunchbijeenkomst verzameld en gebruikt om speciale Intranetpagina met informatie voor werkende mantelzorgers te maken.
 • Posters in de organisatie opgehangen in verband met uitdelen van attentie op de dag van de Mantelzorg.
 • Lidmaatschap van MantelzorgNL aangeboden aan werkende mantelzorgers.
 • Workshop rondom dit thema georganiseerd voor managers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s 

 • Managers hebben een workshop gehad over het nut en de noodzaak om dit thema bespreekbaar te maken.
 • Een deelnemende manager heeft n.a.v. de workshop een bericht op Intranet geplaatst.
 • Thema is opgenomen in het formulier dat gebruikt wordt voor het jaargesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Tijd-/plaats onafhankelijk werken (Any Time, Any Place: ATAP).
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van de functie.
 • Extra verlof kopen (Individueel Keuze Budget: IKB).
 • Tijdelijk minder werken.

Welke stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Er is een Intranetpagina ingericht met informatie voor werkende mantelzorgers, met o.a.:
  – Wat is mantelzorg?
  – Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg
  – Hoe kan ik mantelzorg en werk beter combineren
  – Maak mantelzorg tijdig bespreekbaar
  – Wat is er mogelijk binnen de gemeente Rijswijk (regelingen, verlof, etc.)
  – Websites en tips
 • We besteden jaarlijks aandacht aan de Dag van de Mantelzorg.
 • Werkende mantelzorgers ontvangen het lidmaatschap van Mantelzorg NL.
 • Het thema is een vast onderwerp in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
 • Het thema is opgenomen in het formulier dat gebruikt wordt voor het jaargesprek.

Voor meer informatie over de aanpak van gemeente Rijswijk kunt u contact opnemen met Lenette van Tienhoven, l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl.

Gemeente Rijswijk is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties