Werk&Mantelzorg

Gezondheidscentrum Wantveld

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Bij samenwerkingsverband Wantveld werken diverse zorgprofessionals samen voor alle inwoners van Noordwijk. Ons uitgangspunt is dat intensieve samenwerking van verschillende zorgverleners de cliënten een betere zorg verleent. Regelmatig overleg maakt het bijvoorbeeld mogelijk om snel en gericht naar elkaar door te verwijzen. Problemen met wachtlijsten kennen wij dan ook bijna niet.

Bij Gezondheidscentrum Wantveld zijn 65 mensen werkzaam/in huis van verschillende disciplines, zoals huisartsen, fysiotherapie, psychologen en diëtisten. Daarnaast wordt er met nog eens 100 mensen samengewerkt vanuit bovengenoemde disciplines en maatschappen en andere.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op een MT meeting zijn de maatschappen op de hoogte gebracht van deelname van Gezondheidscentrum Wantveld aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeente Noordwijk.
 • Op een themalunch voor personeel en betrokken zorgprofessionals is gesproken over de combinatie werk en mantelzorg en wat de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden zijn.
 • Er zijn folders over het ondersteuningsaanbod in de gemeente beschikbaar bij de leidinggevenden en de praktijkmanager.
 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan intern en extern voor ondersteuning.
 • We brengen onze medewerkers op de hoogte van de workshop die er in de gemeente wordt georganiseerd over het combineren van werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De betrokken leidinggevenden en huisarts hebben tijdens de themalunch uitgesproken dit een belangrijk thema te vinden.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij zijn een hecht team en in overleg kijken we wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen, zoals bijvoorbeeld aanpassing in roosters en/of werktijden, (tijdelijk) minder werken, verlof.
 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar in onze organisatie.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens de wettelijke regels.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de leidinggevenden en praktijkmanager.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.

Voor meer informatie over de aanpak van Gezondheidscentrum Wantveld kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl.

Gezondheidscentrum Wantveld is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties