Werk&Mantelzorg

Grand Hotel Huis ter Duin

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Gastvrijheid, perfectie, faciliteiten en superieure service maken Grand Hotel Huis ter Duin een unieke locatie. Het vijfsterren deluxe hotel beschikt over 230 kamers, 24 suites en 19 multifunctionele zalen.

Grand Hotel Huis ter Duin is lid van Preferred Hotel Worldwide. Het hotel heeft 4 restaurants, waaronder Restaurant Latour (1 Michelin ster) en Breakers Beach House (permanent strandpaviljoen – 12 maanden per jaar geopend).

Grand Hotel Huis ter Duin heeft goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Dit uit zich in haar deelname aan diverse maatschappelijke en gemeentelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld haar deelname aan Noordwijk dementievriendelijk. Huis ter Duin is een familiebedrijf dat haar medewerkers zeer waardeert. Het vervullen van een voorbeeldfunctie in de gemeente en het uitdragen van het belang van een goede werk privé balans voor medewerkers vindt zij dan ook vanzelfsprekend. Er werken 350 medewerkers bij Grand Hotel Huis ter Duin.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op een personeelsbijeenkomst zijn onze medewerkers op de hoogte gesteld van deelname aan het Bollenstreek brede project Mantelzorg werkt van gemeente Noordwijk en hebben we het combineren van werk en mantelzorg besproken.
 • Op een bijeenkomst voor leidinggevenden is gesproken over de combinatie werk en mantelzorg en wat de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden zijn.
 • Er zijn folders over het ondersteuningsaanbod in de gemeente beschikbaar bij HR.
 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan intern en extern voor ondersteuning.
 • We brengen onze medewerkers op de hoogte van de workshop die er in de gemeente wordt georganiseerd over het combineren van werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • De directie heeft zowel onder personeel als onder leidinggevenden uitgesproken dit een belangrijk thema te vinden.
 • Op een bijeenkomst voor leidinggevenden is gesproken over de combinatie werk en mantelzorg en wat de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden zijn.
 • Het thema wordt meegenomen in voortgangsgesprekken/functioneringsgesprekken bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen.
 • Wij zijn een familiebedrijf en in overleg is veel mogelijk: aanpassing in roosters, (tijdelijk) minder werken, verlof.
 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar in onze organisatie.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de afdeling HR.
 • We zijn een hecht familiebedrijf dat zich betrokken voelt bij de samenleving en bij elkaar. Dat uit zich in onder meer onze deelname aan maatschappelijke projecten zoals dit project en het project dementievriendelijke gemeente. En in het investeren in een goede arbeidsrelatie met ons personeel.

Voor meer informatie over de aanpak van Grand Hotel Huis ter Duin kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Grand Hotel Huis ter Duin is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties