Werk&Mantelzorg

Groot Hoogwaak

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 11 maart 2019

Groot Hoogwaak is een woon-zorgcentrum voor iedereen die steun vraagt bij het oud worden. Wij willen de beste zorg bieden, bijdragen aan ieders leefplezier en mensen zo lang mogelijk de dingen zelf laten doen. Wij komen bij mensen thuis en wij zijn er voor alle bewoners op ons terrein en in ons kleinschalig verpleeghuis. Onze diensten baseren wij op drie begrippen: waardering, aandacht en deelname. Wij bieden een heerlijke (werk)omgeving aan zee waar iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld. We omarmen diversiteit en dragen positief bij aan onze omgeving. Er werken 220 medewerkers bij Groot Hoogwaak.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Op intranet staat informatie waar men terecht kan voor ondersteuning intern en extern.
 • Er zijn folders over het gemeentelijke ondersteuningsaanbod beschikbaar bij de afdeling P&O.
 • We hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor medewerkers (uitnodiging verspreid op posters en intranet).
 • We brengen onze medewerkers op de hoogte van de workshop die er in de gemeente wordt georganiseerd over het combineren van werk en mantelzorg.
 • We besteden aandacht aan de Erkenning die we krijgen op 11 maart 2019 voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Het thema wordt meegenomen in jaargesprekken met de medewerkers bij het bespreken van de werk privé balans.
 • Managers maken het bespreekbaar in teams/met medewerkers.
 • Een goede werk privé balans is onderdeel van het personeelsbeleid.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Wij hebben hechte teams en in overleg kijken we wat mogelijk is aan maatwerkoplossingen, zoals bijvoorbeeld aanpassing in roosters en/of werktijden, (tijdelijk) minder werken, verlof.
 • Er is veel aandacht en begrip voor elkaar in onze organisatie en in onze teams.
 • Gebruik van verlofregelingen volgens onze CAO.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie?

 • We gaan zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Informatie is beschikbaar op intranet en bij de afdeling P&O.
 • Het thema mantelzorg is onderdeel van ons vitaliteits- en duurzame inzetbaarheidsbeleid.
 • We wijzen medewerkers op waar ze terecht kunnen in de gemeente.
 • We besteden jaarlijks aandacht aan het thema op de Dag van de Mantelzorg (10 november).
 • We besteden aandacht aan het verkrijgen van de Erkenning Wij werken mantelzorgvriendelijk.

Voor meer informatie over de aanpak van Groot Hoogwaak kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Groot Hoogwaak is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties