Werk&Mantelzorg

Healthclub Julien

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 16 april 2015 

Healthclub Juliën is dé plaats waar een ieder zowel sportief, preventief als curatief terecht kan. Dit alles in de sfeer van ‘welkom zijn’. Er werken 35 medewerkers.

Welke concrete acties hebt u uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Er is aandacht besteed aan mantelzorgers in onze huisregels. Hierbij wordt aangegeven dat iedereen op de één of andere manier te maken heeft met mantelzorg. En dat het belangrijk is om dit te bespreken met elkaar zodat er gezamenlijk naar eventuele oplossingen gezocht kan worden.
 • Er is tijdens de eindejaarsmeeting voor alle medewerkers in 2014 aandacht besteed aan mantelzorg.
 • Er is aandacht voor mantelzorg door het een vast agendapunt te maken in functioneringsgesprekken.
 • Het geldbedrag dat we gewonnen hebben als één van de gezelligste doorkomstplekken voor de Europarun, hebben we  onder andere besteed aan een leuk dagje uit voor mantelzorgers naar Ouwehands Dierenpark. Healthclub neemt zelf ook deel aan deze wedstrijd met een team en is samen met twee andere partijen de drager van dit evenement in de omgeving.
 • In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het combineren van werk en mantelzorg naar aanleiding van de ontvangst van de Erkenning.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Er wordt tijdens de functioneringsgesprekken gevraagd naar mantelzorgsituaties bij de medewerkers.  De afdelingscoördinatoren voeren deze  gesprekken jaarlijks met alle medewerkers. En de directeur voert deze gesprekken eveneens jaarlijks met iedereen. Dus twee keer per jaar komt het thema in elk geval voor iedereen voorbij. Er wordt dan met elkaar nagedacht over mogelijke oplossingen.
 • We maken gebruik van schaduwroosters. Voor alle activiteiten wordt daarmee altijd een back-up plan gemaakt om te voorkomen dat standaard dezelfde collega’s – die geen nee kunnen zeggen – benaderd worden wanneer iemand onverwacht niet kan komen werken.
 • Er wordt in teamoverleggen besproken wat zich voordoet en mantelzorg is daar een vanzelfsprekend onderdeel bij.
 • Er is een open cultuur waarbij mensen kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen.
 • De eigenaar is zelf in verschillende perioden mantelzorger geweest, waarbij collega’s hem met verschillende activiteiten in de privé-situatie hebben geholpen. Deze voorbeeldsituatie heeft ook sterk bijgedragen aan een cultuur om het hier ‘gewoon’ over te kunnen hebben met elkaar. En te bekijken wat de beste mogelijkheden zijn om het werk en de mantelzorg met elkaar te kunnen combineren.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

In onze organisatie zijn zeer uiteenlopende oplossingsmogelijkheden voor medewerkers om de balans tussen werk en mantelzorg in evenwicht te houden, zoals met:

 • Werkmomenten en -plekken: ruilen van werkdagen, uren over meer dagen verdelen, uren juist over minder dagen verdelen en thuiswerken.
 • Compensatie en verlof: uren compenseren, overuren sparen, vakantie-uren opnemen, verlof in overleg (geen CAO maar naar wederzijdse mogelijkheden).
 • Werkdruk en -duur: minder taken met tijdsdruk, minder zware taken, aanpassing van het functiepakket, jobrotation en tijdelijk minder werken.
 • Overige afspraken: Schaduwroosters en  tijdens werkuren met instanties kunnen bellen.

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • mantelzorg is een agendapunt in de functioneringsgesprekken en  teamoverleggen.
 • schaduwroosters en samen zoeken naar oplossingen binnen de mogelijkheden is een vanzelfsprekendheid.
 • mantelzorg is benoemd in de huisregels.