Werk&Mantelzorg

Herman Vaessen B.V.

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 21 september 2020

We ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden de mooiste groene oplossingen en creaties in de ruimste zin van het woord. Altijd passend bij de klant en zijn omgeving. We denken mee in creatieve, innovatieve, functionele en inspirerende groenoplossingen. Ons kompas staat altijd gericht op een duurzame, groene toekomst waarin op een professionele en goed georganiseerde manier samengewerkt wordt. Er werken 72 mensen bij Herman Vaessen B.V.

 

Bewustwording

Ons bedrijf heeft een projectgroep Duurzame Inzetbaarheid. Deze projectgroep fungeert als klankbord tussen directie en medewerkers. Het doel is vooral om samen te weten wat er speelt en de lijnen kort te houden. De projectgroep fungeert ook als vraagbaak wanneer een medewerker de stap naar de directie of projectleider in eerste instantie te groot vindt.

De projectgroep heeft een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van diverse thema’s onder elkaar en heeft hierin een actieve en belangrijke rol zodat er ook daadwerkelijk draagvlak ontstaat bij alle medewerkers en Duurzame Inzetbaarheid een thema is van ons allemaal.

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Dit in woord en daad laten zien aan onze medewerkers draagt bij aan goed werkgeverschap. Deze manier van werken heeft binnen ons bedrijf gezorgd voor een open communicatie waarbij signalen snel worden opgepakt en directie en leidinggevenden weten wat er bij medewerkers speelt: er is meer openheid. Dit geldt ook voor een onderwerp als mantelzorg.

 • Mantelzorg is als onderwerp aan bod gekomen in twee toolbox-meetings. Dit zijn medewerkersbijeenkomsten die wij 10 keer per jaar houden met al onze medewerkers.
 • Daarnaast komen dergelijke onderwerpen ook aan bod tijdens overlegmomenten met projectleiders, ploegleiders, werkgroep DI.
 • Extra aandacht voor dit thema creëren binnen ons bedrijf door het aanvragen van de Erkenning Mantelzorg vriendelijk bedrijf.

Bevorderen dialoog

Door het te blijven benoemen en aandacht aan het thema te blijven schenken wordt een open communicatie waarbij alles bespreekbaar is gestimuleerd. Zo weet je van elkaar wat er speelt en kunnen leidinggevenden hierop inhaken.

 • Jaarlijks worden er evaluatiegesprekken met alle medewerkers gehouden waarin ook ruimte is om de combinatie werk en mantelzorg met elkaar te bespreken
 • Het thema mantelzorg komt minimaal 1 maal per jaar aan de orde tijdens een toolbox-meeting.
 • Vitaliteitsscan Stigas: online enquete (anoniem). Bij een ‘rode’ uitkomst werden medewerkers door Stigas uitgenodigd voor een coachinggesprek.

Mogelijkheden tot maatwerkoplossingen

 • Mantelzorg is bespreekbaar in onze organisatie en wij staan open voor verlofregelingen voor het bieden van zorg aan naasten.
 • Aandacht voor zorgverlof conform CAO VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Implementatie

 • Mantelzorg is een jaarlijks terugkerend onderwerp in onze toolbox-meeting.
 • Oprichten van werkgroep Duurzame Inzetbaarheid (klankbordgroep).
 • Medewerkers worden jaarlijks geïnformeerd over mogelijkheid van bezoeken van het preventiespreekuur van de ARBO arts.
 • Jaarlijks evaluatiegesprekken met medewerkers
 • Structurele overlegvormen: projectleidersoverleg, ploegleidersoverleg, overleg projectgroep Duurzame Inzetbaarheid, 10 x per jaar toolbox meeting.
 • Bevorderen van korte lijnen en een open communicatie binnen het bedrijf.

Voor meer informatie over de aanpak van Herman Vaessen B.V. kunt u contact opnemen met Jan Anne van Dijk, ja.vandijk@werkenmantelzorg.nl

Herman Vaessen B.V. is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties