Werk&Mantelzorg

Het Parkhuis

Erkend mantelzorgvriendelijk sinds: 19 juni 2017

Het Parkhuis biedt ondersteuning aan cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van deze kwetsbare doelgroepen en laat graag zien met welke specialistische kennis en expertise zij kan helpen. Ruim 650 betrokken medewerkers en 350 bevlogen vrijwilligers, die hun werk met volle overtuiging uitvoeren, begeleiden ruim 340 verblijfcliënten en 200 thuiswonende cliënten. Het Parkhuis streeft er nadrukkelijk naar de meest gewilde zorgaanbieder te zijn, een organisatie waar de zorgvraag van de cliënt centraal staat en beantwoord wordt, waar men zich thuis voelt, waar trots zegeviert en waar het fijn werken is. De kernwaarden Respectvol, Betrouwbaar, Hartverwarmend, Bekwaam en Gastvrij zijn hierin leidend.

Welke concrete acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?

 • Onderzoek/nul-meting naar beleving combinatie werk en mantelzorg op werkvloer.
 • Berichten op intranet, in nieuwsbrieven, en personeels magazine.
 • Introductie  tijdens MT afdelings/teamoverleg organisatie breed.
 • Uitreiking verwenpakket voor de mantelzorger.
 • Bewustwording van onderwerp door bespreking met iets lekkers.
 • Flyer ontworpen ‘Jij bent mantelzorger!’ : voor ondersteuning en valkuilen/tips.
 • Deelgenomen aan ronde tafel gesprek met Wethouder Lambrechts, gemeente Dordrecht, UWV en Dordtse Ondernemersvereniging (DOV).
 • Themaweek Duurzame Inzetbaarheid: wij hebben hart voor onze toekomst. Workshop met onderwerp waar medewerkers zich voor in kunnen schrijven.
 • Artikel over activiteiten in Mantelzorg magazine.
 • Op 19 juni 2017 petit fours met logo erkennig voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?

 • Thema wordt besproken in het nieuwe (Preventieve) Verzuimbeleid (onderdeel van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid) dat is opgenomen als gespreksonderwerp tijdens het Inzetbaarheidsgesprek.

Welke maatwerkoplossingen zijn in de organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?

 • Leidinggevende en mantelzorger zoeken samen naar maatwerkoplossingen
 • Flexibele werktijden, afhankelijk van functie
 • De Verlofwijzer
 • Tijdelijk minder werken
 • Thuiswerken

Het samen zoeken naar de best passende oplossingen kan op meerder momenten door beide partijen ter sprake worden gebracht. Tijdens:

 • Preventief verzuimgesprek
 • Inzetbaarheidsgesprek
 • Jaargesprek

Welke concrete stappen hebt u gezet om het thema te implementeren en te borgen in de organisatie:

 • Het onderwerp wordt opgenomen in het nieuwe (Preventieve) Verzuimbeleid 2017 (onderdeel van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid) Ligt ter instemming bij de ondernemingsraad, bespreking 8 juni 2017.
 • Mantelzorg wordt bespreekbaar gemaakt tijdens jaargesprekgesprekken (onderdeel van de HR-gesprekscyclus).
 • Leidinggevende gaat zo snel mogelijk met de medewerker in gesprek wanneer bekend wordt dat hij/zij mantelzorgtaken heeft. Er wordt dan besproken of de combinatie werk en mantelzorg te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn.
 • Jaarlijks aandacht voor thema rondom de Dag van de Mantelzorg, evt. middels de themaweek Arbo/verzuim.

Voor vragen of meer informatie over de aanpak van het Parkhuis kunt u contact opnemen met Margreet Woessner, m.woessner@werkenmantelzorg.nl

Het Parkhuis is 1 van de erkende organisaties.
Overzicht van alle organisaties